Tenmat Ventilerade Brandstopp – Brandtest

Här kan du se funktionen hos Tenmats ventilerade brandstopp när vi brandtestar produkten i en helt bännbar takfotskonstruktion av vanligt förekommande typ. Luftspalten mätte ca 29 mm i framkant och ca 45 mm i bakkant, på grund av taklutningen. På vindsutrymmet bakom brandstoppet placerade vi två stycken vanliga plastmuggar.
Båda muggarna var fortsatt helt intakta under de 30 minuter som testet pågick. Vid slutet av testet uppmättes 53C på baksidan av brandstoppet, vilket är klart under gränsen som tillämpas vid EN-brandtest.

Bilder från brandtestet

Vi byggde ett rum med ventilerad takfot

Vi byggde ett rum med ventilerad takfot

 

Tenmat ventilerade brandstopp monterat mellan takstolarna i luftspalten

Tenmat ventilerade brandstopp monterades mellan takstolarna i luftspalten. Bakom brandstoppet placerade vi två plastmuggar för att se om temperaturen skulle hålla sig på en acceptabel nivå – eller om plastmuggarna skulle smälta av värmen.

 

Fullt utvecklad brand, luftspalten stängdes snabbt av Tenmats brandstopp

Tidigt in i testet slog lågorna ut genom ”fönstret” och upp mot takfoten. Luftspalten stängdes snabbt av brandstoppet.

 

Fasaden brinner för fullt, men Tenmats brandstopp förseglar luftspalten.

Här brinner fasaden för fullt, men luftspalten är förseglad och plastmuggarna är intakta.

 

Efter cirka 25 minuter in i testet och temperaturen på baksidan av brandstoppet är 53C. Maximal acceptabel temperatur vid ett EN-brandtest är 170C

 

30 minuters fullt utvecklad brand - takutskjutet borta men Tenmats ventilerade brandstopp fyller forfarande upp hela luftspalten.

30 minuter in i branden och takutskjutet är nu borta. Tenmats ventilerade brandstopp fyller forfarande upp hela luftspalten.

30 minuter in i branden - luftspalten fortfarande intakt och muggarna är helt opåverkade.

30 minuter in i branden, vy från ”vinden”. Luftspalten är fortfarande intakt och muggarna är helt opåverkade.

Tenmat Brandhylsor – upp till 4 timmars brandklassning

Tenmat Brandhylsor är CE-märkta och erbjuder upp till 4 timmars brandklassning för olika typer av plast- och metallrör samt genomföringar med PVC-kanaler. Tenmat brandhylsor är enkla att montera och behöver ingen extra metallhylsa. De är godkända för rör med diameter upp till 169mm och ger EI120 i gipsväggar och EI240 i murverk. Brandhylsorna är testade Öppna/Öppna (U/U) vilket är ett krav för användning till ventilationssystem.

Tenmat Brandhylsa säkrar upp brandcellen vid montage av plaströr. Mycket enkelt montage som kan ske av rörmokare, isolerare, snickare eller brandtätare. Sätt TENMAT Brandhylsa på röret och skjut in i håltagningen, anpassa längden med kniv.

 

Ett kostnadseffektivt alternativ till brandmanschetter, brandkragar och andra rörstrypare

Om en brand bryter ut sväller materialet inåt och stryper av röret för att hålla brandcellen intakt. Produkterna är ett kostnadseffektivt alternativ till brandmanschetter, brandkragar och andra rörstrypare då de kan ersätta flera av dessa med endast en hylsa, samt monteras utan några fästelement.

Beroende på genomföringens tjocklek samt vilken typ av rörmaterial som är installerade sågas eller skärs hylsan till rätt längd. Om hålet i väggen eller bjälklaget sluter tätt mot hylsans utsida behövs ingen ytterligare brandfog.

Tenmats produkter är alla utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder. Produkterna testas i de vanligt förekommande konstruktionsmaterialen, för att göra testerna så lika den verkliga tillämpningen som möjligt. För full förteckning över CE-märkesgodkända tillämpningar hänvisar vi till ETA-12/0332.

Tenmat Brandhylsa är en mycket bra lösning i flera fall där vanlig brandtätning ej kan uppfylla kraven.
Nedan har vi listat 2 exempel där man ser fördelarna tydligt, och där det inte finns något alternativ till brandtätning.

Exempel nr 1:
Samtliga brandtätningssystem på marknaden kräver strypare på plaströr, vilket gör att brandtätningsentreprenören måste ta bort isoleringen när den bryter brandcellsgräns. Detta gör att rör-entreprenören ej kan ha en obruten isolering på sina rör, vilket skapar moment 22 för båda entreprenörerna.

Med Tenmat Brandhylsa får man en isolerad installation av röret, och även en godkänd brandtätning, då materialet i rörskålen sväller upp vid brand och stänger det utrymmet där plaströret är.

Exempel nr 2:
Vid byggnation av modulhus, baracker, för tex lägenheter, skolor och kontor, där stommarna är gjorda av trä. Brandcellerna säkras upp med gipsbeklädnad och dörrar uppfyller brandkrav. Problemet blir då rörgenomföringen mellan 2 moduler. från respektive brandcell/modul är det tätt om man brandtätar med ett vanligt brandtätningssystem, men i utrymmet mellan modulerna finns en risk för spridning.

Med Tenmat Brandhylsa monterad i håltagningen får man en brandtätning i båda modulerna, samt i utrymmet inuti väggen, skarven mellan modulerna.

Tenmat brandhylsor kan monteras i efterhand genom att göra ett snitt längs med hylsan som sedan förseglas med aluminiumtejp när den är monterad på röret.

Funktioner & Kundnytta

 • CE-märkt
 • Upp till EI120 brandklassning i väggar & EI240 i Murverk
 • Montage i bjälklag, solida väggar, gipbeklädda stål- eller träreglade väggar
 • Ger en akustisk, termisk och ångtätning
 • Enkel och snabb att montera, inga skruvar eller andra detaljer behövs
 • Passar de flesta storlekar

Mycket enkelt montage som kan ske av rörmokare, isolerare, snickare eller brandtätare.
Sätt Tenmat Brandhylsa på röret och skjut in i håltagningen, anpassa längden på rörskålen med en kniv.
Foga med FLAMRO AC Kit eller annat CE-märkt brandtätningssystem mellan Tenmat Brandhylsa och Vägg/bjälklag.

Videon nedan visar hur produkten monteras och reagerar vid brand:

 

Tenmat Ventilerade Brandstopp – Effektivt brandskydd av takfot

Tenmat Ventilerade Brandstopp för takfötter möjliggör en kostnadseffektiv och enkel lösning för att brandtäta luftspalter. Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som är förlåtande för ojämnheter i luftspalten.

 

Tenmat Ventilerade Brandstopp för takfot levereras på rulle

 

De ventilerade brandstoppen är testade för användning i luftspalter med EI60* upp till 29mm och EI30* upp till 48mm och ger då upp till 25mm respektive 44mm fritt luftflöde. Svällbandet häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera mot en icke brännbar skiva fäst på råsponten, eller annan motyta beroende på konstruktionens utformning. Produkten är testad för användning i konstruktioner av trä, murverk samt betong.

Endast fyra fästelement krävs per meter, vilket gör att monteringen går snabbt. Eventuell skarvning av brandstoppet görs enkelt kant-i-kant, utan något överlapp.

Videon nedan visar hur produkten monteras:

 

Produkten häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten med fyra fästelement per meter.

 

Svällbandet expanderar 25-30 gånger sin egen tjocklek och är därmed förlåtande för ojämnheter i luftspalten.

 

Egenskaper

 • Utförligt testad
 • Brandmotstånd upp till 60 minuter
 • Kostnadseffektiv
 • Enkel att montera
 • Levereras på rulle (6,3m/rulle)
 • Kapas med kniv eller sax
 • Häftas fast mellan takstolar
 • Förlåtande för ojämnheter

Tenmat Ventilerade Brandstopp för fasad

Många husbränder har sin start i fasaden. Om en brand uppstår och sedan sprider sig i hålrummet bakom fasadbeklädnaden kan det vara svårt att lokalisera branden och komma åt att släcka den.

 

Med Tenmat Ventilerade Brandstopp kan du stoppa ”skorstenseffekten” och hindra branden från att sprida sig i luftspalten, med bibehållen nödvändig ventilering för att förhindra fukt.

Tenmats brandlist skruvas eller spikas fast med endast fyra fästelement per meter, vilket gör att monteringen går snabbt. Brandlisten skarvas enkelt kant-i-kant, utan något överlapp. Då luftspalten bibehålls fri underlättas det efterföljande arbetet med att uppföra fasaden.

TENMAT Ventilerade Brandstopp har ett svenskt typgodkännande, något som är viktigt om produkten ska användas i Sverige. Det består av ett högpresterande svällande band som medför ett snabbt och enkelt montage bakom fasadbeklädnaden.

Brandstoppet bygger endast 4mm och säkerställer därmed att det naturliga luftflödet i luftspaltsventilen inte bromsas, annat än vid brand. Bredden på brandstoppet är hela 75 mm och när det expanderar så bibehåller det sin bredd, vilket säkerställer att motytan inte hinner förkolna och står emot brandspridning i 30-60 minuter. Tenmats svällande brandlist är den enda produkten på marknaden som är förlåtande mot ojämnheter i luftspalten.

Tenmats ventilerade brandstopp innan och efter brand.

Materialet är naturligtvis inte värmeledande och vid värmeutveckling sväller brandstoppet och stänger snabbt igen luftspaltsventilen i fasaden. Ingenting ovanför det stängda utrymmet i luftspalten kan då antändas av exempelvis induktionsvärme från plåtvinklar, insektsnät eller andra värmeledande montagedetaljer.

Lär dig mer om brandskydd – gå en webbutbildning från Boverket

Passa på att lära dig mer om brandskydd. Boverket erbjuder en webbaserad brandskyddsutbildning i PBL – Säkerhet i händelse av brand. Utbildningen är helt kostnadsfri och innefattar 8 olika avsnitt. Lär dig mer om brandskydd – gå en webbutbildning från Boverket:

 

Lär dig mer om brandskydd - gå en webbutbildning från Boverket

Klicka på bilden för att komma direkt till utbildningen

 

 • Avsnitt 1: Brandskydd i samhällsplaneringen
 • Avsnitt 2: Varför finns det brandskyddsregler?
 • Avsnitt 3: Hur fungerar brandtekniska klasser?
 • Avsnitt 4: Brandteknisk dimensionering och dokumentation
 • Avsnitt 5: Definitioner och begrepp
 • Avsnitt 6: Helhetssyn på brandskydd
 • Avsnitt 7: Vanliga brandskyddsfrågor
 • Avsnitt 8: Avslutning

Boverkets lagkrav för brandskydd av takfot i flerbostadshus

Boverkets byggregler – krav på brandskydd. 

Kraven på brandskydd i Boverkets byggregler utgår från de grundläggande regler som finns i plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande plan- och byggförordning (PBF). Dessa krav utvecklas och förtydligas i Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5, i form av bindande föreskrifter och allmänna råd. 

Räddningstjänsten får ca 10 000 larm om brand i byggnader varje år och i dessa bränder omkommer ungefär 120 personer. Man kan inte helt skydda sig från en brand, men man kan begränsa skadorna.

Boverkets byggregler - krav på brandskydd.

Avsnitt 5 i Boverkets byggregler innehåller regler om brandskydd och beskriver minimikraven på säkerhet i händelse av brand i samband med uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader. Kravet på säkerhet i händelse av brand finns i PBL och gäller för alla byggnadsverk.

En vanlig orsak till stora brandskador är brandspridning ut genom ett fönster och vidare upp på vinden. Boverket har gett ut informationsbrev om vad du bör göra för att skydda dig mot en sådan onödig storskada.

Vid nybyggnad finns även tydligare krav på avskiljning av vindar och skydd mot brandspridning via takfot. För att upprätthålla skyddet mot brandspridning mellan brandceller, bör särskild hänsyn tas till behovet av skydd mot brandspridning till och på vinden, och takkonstruktionens bärförmåga vid brand.

Risken för brandspridning från fönster via takfot till vind, som utgör en annan brandcell bör begränsas. Detta kan exempelvis ske genom att takfoten utförs med avskiljande förmåga i lägst klass EI 30. (BBR21)

 

Blogginlägg ifrån DSPA.se

 

DSPA Aerosol

 

Portabelt & Fast Släcksystem

Brandtätarna´s blogg

 

Brandtätarna®

 

Entreprenader Brandskydd

Flameguard

Besöksadress: Vintervägen 2B, 135 40 Tyresö, Sverige

Kontakta oss