Felaktigt formulerad föreskriven lösning

Det omöjliga brandskyddet

Felaktigt formulerat föreskrivna brandskydd i luftspalter i takfot är ett akut och omfattande problem som branschen omgående måste lösa. Det råder idag stor förvirring i föreskrivande led om verklig brandklass kopplat till den produkttyp man väljer, vilket medför stora risker.

 

I dag föreskrivs “brandsvällande list/ svällband EI30” för att brandsäkra en takfot. Det är dock en totalt omöjlig föreskrift, eftersom svällband och lister per definition aldrig kan uppnå den brandklass som skrivs i formuleringen.

 

Den felaktiga kravställningen ger oönskat utrymme för tolkning av vad som faktiskt är föreskrivet. Byggprojektets inköpare kommer högst troligen att upphandla ett svällband i tron att den uppfyller “EI30”, eftersom föreskrivarens handlingar medger det.

 

Det är hög tid att vi gemensamt agerar och förkovrar oss i ämnet, för att säkerställa att föreskriven brandskyddslösning också överensstämmer med angiven brandklass.

 

Öppet säger byggnorm - stängt säger BBR

Man ska enligt gällande byggnorm, med hjälp av en luftspalt, skapa förutsättningar för ett friskt hus, samtidigt som man enligt BBR ska motverka brandspridning till vindsutrymmet.

 

Det löser man genom att antingen bygga en tät takfot med icke brännbart skivmaterial och tillföra mekanisk ventilation, eller så monterar man ett ventilerat passivt brandskydd i luftspalten.

 

Idag går produktutvecklingen snabbare än standardernas framtagning och det skapar förvirring hos föreskrivande led. Många produkter som föreskrivs uppfyller inte EI-klassificering, men kan bedömas lämpliga ändå.

felaktigt formulerat föreskrivet brandskydd
Analytisk dimensionering

Brandkonsult kan acceptera ett brandskydd av lägre klass, genom en analytisk dimensionering, som verifierar att den valda lösningen svarar mot de krav som finns på byggnadens säkerhetsnivå i enlighet med BBR.

 

Begär testdata - verifiera prestandan!

Byggföretagens alltmer pressade budgetar, tillsammans med föreskrivarnas ofta tvetydiga formuleringar, har skapat efterfrågan på “billigt brandskydd” utan riktig EI-klass.

 

Om typgodkännande saknas ska brandkonsult alltid begära ut testdata för att kunna bedöma lämpligheten av en produkt som inte omfattas av en harmonsierad standard - något som väldigt sällan sker.

 

Svällband och andra brandsvällande lister kan per definition aldrig uppnå brandklass EI.

 

Tillverkare av svällband definierar gärna prestanda i sin marknadsföring som “motsvarande EI30” eller liknande, för att den känns igen i den felaktigt formulerade bygghandlingen, med förhoppningen att man får fördelar i konkurrens. Att tillskriva sin nya produkt som “EI-klassad”, är en oerhört farlig formulering.

 

Korrekt benämning för samtliga svällbands prestanda är 30 minuter brandmotstånd enligt TGD19 eller prEN1364-6.

 

Felaktigt formulerad föreskriven lösning

 

Föreskrivare behöver vägledning - så hela byggbranschen börjar göra rätt

Kunskap om prestandaskillnader bland byggprodukter hos föreskrivare är ofta inte så djuplodande, vilket är fullt begripligt då man har långt mer än en takfot att tänka på vid husbygget.

 

Det leder dessvärre ofta till att man i god tro förlitar sig på tillverkarnas marknadsföring när det är dags att välja brandskydd, istället för att göra en mer ingående utvärdering av produktens faktiska lämplighet för projektet.

 

Vilket brandskydd vill vi egentligen se?
Brandskydd för luftspalter med brandklass EI brandprovas enligt standard för linjära tätningar, EN1366-4 och kan därefter brandtekniskt klassificeras med EN13501-2.

 

Idag finns det ett flertal systemlösningar med riktig, verifierad EI på marknaden, lösningar som ger ett direkt skydd mot brandspridning, utan flera minuters fördröjning.

 

Ska vi ens år 2023 föreskriva brandskydd som inte uppfyller EI-klass?

 

Ventilerade brandstopp i takfot - utan EI-krav
Gäller samtliga på marknaden förekommande brandsvälllande lister - de som idag vanligtvis föreskrivs och felaktigt benämns “EI”, typ “svällband”, “ventilerade brandstopp”, “takfotstopp”.

 

Dessa svällband är brandprovade mot en standard som heter TGD19 / prEN1364-6, där man helt bortser från höga temperatur och flammor de första 5 minuterna av en brand.

 

Det finns ingen EN-brandklass (Euronorm) som tillåter öppet för brand i början och således kan man inte identifiera eller klassificera dessa med EI.

 

Brandkonsult kan dock acceptera denna typ av brandskydd med lägre klass, genom en analytisk dimensionering, som verifierar att den valda lösningen svarar mot de krav som finns på byggnadens säkerhetsnivå i enlighet med BBR.

 

Att luftspalten tillåts lämnas öppen i brandens initialskede måste tydligt framgå i föreskrift.

Ventilerade brandstopp i takfot - med EI-krav
För byggnader där det krävs ett brandskydd med verifierat snabbare prestanda och bättre säkerhet. Luftspalten har med detta alternativ fortsatt god ventilation, men vid brand är den stängd från första sekund.

 

Denna nya generation av brandskydd för luftspalter är brandprovad mot standard för linjära tätningar, EN1366-4 och har klassning enligt EN13501-2 vilket möjliggör en äkta EI-klassificering och Svenskt typgodkännande.

 

Här krävs ingen analytisk dimensionering så länge montage sker i enlighet med Typgodkännandet.

 

Brandkonsulter har sedan länge efterfrågat typgodkända brandskydd med äkta EI-klass för luftspalter i takfot & fasad. Trots att det redan finns ett flertal av dessa EI-klassade lösningar på marknaden så föreskrivs tyvärr ändå brandskydd med lägre säkerhet.

Läs mer om problematiken här (länk till artikel hos Byggnyheter.se)

 

Peter Ekström, brandskyddsrådgivare och projektsupport på Flameguard.

Peter Ekström, Brandskyddsrådgivare och projektsupport på Flameguard. 

 

 

Har du frågor, funderingar eller kommentarer om detta viktiga ämne? Vill du veta mer?

Hör gärna av dig till oss! Kontakta oss på tfn 020-12 12 21 eller skicka ett mail: info@flameguard.se

 

 

Relaterade produkter

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av brandskydd och guidar era hela vägen från inköp, till installation och underhåll.

Känn dig trygg. Vi har R-licens.

Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash@2x

Peter Ekström

Group 4005

Sofie Järvinen

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash

Tobias Chevalier