2:a generationens brandsläckargranat är här!

GreenPort FST V4 är ett mycket effektivt insatsverktyg vid bränder i tidigt skede. Släckgranaten används för att dämpa elden innan man hunnit påbörja släckarbetet, samt vid fullt utvecklade bränder. Släckgranaten kyler snabbt ner och dämpar den fibrösa brandhärden med över 100 grader/minut och undertrycker lågorna i utrymmet inom några sekunder.

 

Köper värdefull tid till insatsstyrkan
Aerosolen förhindrar övertändning och back-draft och köper därmed värdefull tid till insatsstyrkan.

 

Varje minut räknas och med hjälp av GreenPort FST V4 blir släckningsarbetet och arbetsmiljön för rökdykarna säkrare, samtidigt som kostnaderna för saneringen och skadorna på egendomen minskar.

 

Slår ut bränder i slutna utrymmen upp till 100m3
Enheten genererar snabbt en massiv aerosoldimma som expanderar volumetriskt och slår ut bränder i klass A, B, C och F i slutna utrymmen upp till 100m3.

 

Då aerosolen inte är elektriskt ledande är enheten även lämplig för elbränder (upp till 75 kV).

GreenPort FST V4 - bild 4

Säker aktivering - enkel att hantera
GreenPort FST är icke-trycksatt. Enheten aktiveras manuellt genom att man drar ur en tapp. Detta utlöser det elektroniska tändningssystemet. En visuell LED-indikering visar då tydligt att enheten är aktiverad.

 

Vattentät och okänslig för fukt
GreenPort FST V4 är vattentät och okänslig för fukt.

 

Ytterligare fördelar med GreenPort FST V4
Aerosol är 9-10 ggr mer effektiv per viktenhet än halon. EPA har listat släckmedlet på SNAP. Minimal påverkan på miljö och atmosfär, 0% ODP, 0% GWP. Restprodukten kan enkelt dammsugas eller torkas bort.

Relaterade produkter

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av brandskydd och guidar era hela vägen från inköp, till installation och underhåll.

Känn dig trygg. Vi har R-licens.

Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash@2x

Peter Ekström

Group 4005

Sofie Järvinen

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash

Tobias Chevalier