Inspektera brandskyddet i era takkonstruktioner!

Takbrand radus

Täta spridningsvägar för elden

Allmännyttiga Stångåstaden i Linköping samarbetar med Länsförsäkringar Östgöta för att se över och förbättra brandskyddet i radhus med takkonstruktion i trä. Tillsammans med byggentreprenörer tar parterna fram lösningar för att åtgärda bland annat brandskyddet kring takfot, brandavskiljande väggar och genomföringar. Med andra ord att täta spridningsvägar för elden. 

Ett grundkrav i brandskyddsbestämmelserna är att det ska ta minst 60 minuter för en eld att spridas från en lägenhet till den intilliggande. Exempelvis ett vindsbjälklag kan stå emot brand i 30 minuter innan den sprider sig uppåt och då är kravet att det tar ytterligare 30 min innan elden når lägenheten intill. Men om det finns oskyddade genomföringar i vindsbjälklaget, eller om huset har luftad öppen takfot kan branden sprida sig upp till vinden på 5–15 minuter istället för en halvtimme. Om sedan även den avskiljande väggen mellan lägenhetsvindarna har brister så kan branden sprida sig över hela längan innan räddningstjänsten hinner komma till platsen. Resultatet blir i värsta fall en totalskada.

 

En byggnad kan vara brandsäker vid uppförandet, men senare åtgärder kan orsaka försämringar. Exempel på sådana är kabeldragningar med öppna genomföringar genom väggar och bjälklag. Det kan räcka med att fälla in spotlights i vardagsrumstaket för att ett brandavskiljande vindsbjälklag ska punkteras.

 

Räddningstjänsten Östra Götaland startade 2015 en inventering av 8000 radhuslägenheter och har skickat utlåtanden med rekommenderade åtgärder till fastighetsägarna. Åtgärderna kan handla om att täta genomföringar, bygga igen glipor mellan byggnadsdelar och/eller inklädning med gipsskivor.

tak exempel stångåstaden

Stöd från försäkringsbolaget

 

Länsförsäkringar Östgöta har en tät dialog med sina kunder för att se över och förbättra brandskyddet. Detta gör man dels för att öka tryggheten för östgötarna och dels för att minska skadekostnader och andra olägenheter en brand för med sig. Att förebygga bränder innebär också mindre miljöpåverkan.

 

– Byggentreprenörerna som ska utföra åtgärderna är också en viktig part, säger Bengt Andreasson, riskingenjör hos Länsförsäkringar. För varje byggnadstyp gäller det att hitta bra lösningar som hindrar brandspridning och samtidigt inte är för komplicerade och dyra att utföra. Exempelvis om räddningstjänsten har skickat utlåtande till en bostadsrättförening eller annan fastighetsägare, kan vi jacka in och ha en dialog om de rekommenderade åtgärderna.

 

– Vi deltar också i breda projekt och riktade satsningar när vi kan bidra med kunskaper, fortsätter Bengt Andreasson. Stångåstaden hörde av sig och ville ha oss med för att ta fram tekniska utföranden för åtgärder. Vi uppskattar att fastighetsägarna är vakna och värdesätter samarbete. En sådan satsning kan leda till ny kunskap som vi kan sprida till andra fastighetsägare.

stångåstaden - flameguard

 

Radhus hos Stångåstaden

 

Stångåstaden arbetar förebyggande inom brandskydd och inriktar sig nu i första hand på sina radhus som har takkonstruktion i trä.

 

– Vi håller oss framme och arbetar förebyggande för hyresgästernas trygghet, säger Pontus Holm, projektledare underhåll hos Stångåstaden.

 

Med hjälp av brandkonsult har radhusen på Blästadsgatan inspekterats. Konsulten tillsammans med Stångåstaden och Länsförsäkringar har tagit fram åtgärder. När dessa är genomförda kommer brandkonsulten igen för att besikta. Protokollen lämnas till Räddningstjänsten Östra Götaland.

 

Yttertaken på Blästadsgatan har tegeltak och ett ytterundertak med masonit. Brandavskiljande vägg kommer upp mot takpannorna att tätas med svällband och ett aluminiumnät kring svällbandet och stödjande regeln. Stångåstaden har testat att lösningen klarar att hålla emot brand i minst 60 minuter.

 

Öppna genomföringar av kablar och rör tätas med brandfogmassa som sväller i händelse av brand.

 

På ytterväggen under takfot kommer mineritskivor att monteras som tätar eventuella glipor under takfot och motverkar spridning av brand i träkonstruktionen.

 

På Blästadsgatan finns 44 lägenheter i radhus som kommer att åtgärdas under hösten. Därefter går fastighetsägaren vidare med det övriga radhusbeståndet.

 

– Det är ett mycket givande samarbete med Länsförsäkringar och med brandkonsulten, något som alla vinner på. I händelse av brand begränsas branden och därmed de ekonomiska förlusterna, men framförallt ser vi till tryggheten för de boende, avslutar Pontus Holm.

 

Not. Denna artikel är tidigare publicerad på Stordåhd Kommunikation AB:s kanaler och med i Svensk Byggtidning nr 4 2021.

 

Skribent: Kjell-Arne Larsson

Relaterade produkter

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av brandskydd och guidar era hela vägen från inköp, till installation och underhåll.

Känn dig trygg. Vi har R-licens.

Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash@2x

Peter Ekström

Group 4005

Sofie Järvinen

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash

Tobias Chevalier