De senaste två åren har det skett stora framsteg inom brandskydd för luftspalter.

 

När den nya versionen av standarden för linjära tätningar introducerades, EN 1366-4:2021, var det få som trodde att det skulle vara möjligt att utveckla nya brandskyddslösningar baserade på denna standard, med tanke på de betydligt högre prestandakrav som ställdes jämfört med den tidigare versionen, EN 1366-4+A1:2010.

 

De signifikanta skillnaderna mellan EN 1366-4+A1:2010 och EN 1366-4:2021 ligger i de uppdateringar och tillägg som gjorts för att förbättra och förtydliga standarden för brandprovning av installationer i byggnader.

 

Den uppdaterade standarden EN 1366-4:2021 innehåller betydligt mer detaljerade och strikta krav för de första fem minuterna av en brandprovning jämfört med den tidigare versionen EN 1366-4+A1:2010.

 

De viktigaste skillnaderna ligger i förtydligade startprocedurer, mer detaljerade krav på temperaturmätningar och dokumentation, samt förbättrade specifikationer för provningsmiljön och harmonisering med andra standarder.

 

Dessa förändringar bidrar till mer konsekventa och pålitliga resultat, vilket säkerställer högre säkerhetsnivåer och tillförlitlighet i brandskyddet för byggnader. Här följer några av förändringarna i EN 1366-4:2021 :

 

  • Förtydligade startförfaranden: Uppstarten av provningen har förtydligats med mer detaljerade procedurer och exaktare instruktioner för att säkerställa att alla tester utförs konsekvent. Detta innefattar mer noggranna specifikationer för hur och när temperaturmätningar ska utföras.

 

  • Detaljerade krav på temperaturmätning: De första fem minuterna kräver nu mer detaljerade och frekventa temperaturmätningar vid specifika punkter, både inom och utanför provkammaren. Detta säkerställer att den initiala brandutvecklingen är noggrant övervakad och dokumenterad.

 

  • Förbättrade dokumentationskrav: Nya krav på mer omfattande dokumentation och rapportering av initiala testresultat, inklusive detaljerade protokoll över temperaturutvecklingen, eventuella avvikelser och observationer. Detta inkluderar specifika riktlinjer för fotografering och videoövervakning.

 

  • Utökade specifikationer för provningsmiljön: Mer omfattande krav på provningsmiljön och utrustningen, inklusive exakta placeringar av sensorer och kameror, för att säkerställa en mer kontrollerad och reproducerbar testmiljö.

 

  • Harmonisering med andra standarder: Justeringar och harmonisering med andra europeiska och internationella brandprovningsstandarder för att säkerställa en mer enhetlig och globalt jämförbar metodik.
Sammanfattning

Den största skillnaden mellan EN 1366-4+A1:2010 och EN 1366-4:2021 är de förtydligade och utökade kraven på provningsprocedurer, dokumentation och material.

 

Den uppdaterade standarden EN 1366-4:2021 innehåller betydligt mer detaljerade och strikta krav för de första fem minuterna av en brandprovning jämfört med den tidigare versionen EN 1366-4+A1:2010.

 

Dessa uppdateringar bidrar till mer konsekventa och pålitliga resultat, samt säkerställer att produkter som testas enligt den nya standarden uppfyller högre säkerhetsnivåer och prestandakrav.

 

Att förstå och följa dessa uppdaterade krav är viktigt för tillverkare och användare av brandtätningsprodukter för att säkerställa att de uppfyller de senaste och mest rigorösa säkerhetsstandarderna.

Välj brandskydd med svenskt typgodkännande!

- En brandskyddslösning är inte bättre än vad det finns evidens för. Om typgodkännande saknas, eller om tillverkaren inte vill lämna ut nödvändig testdata för att styrka prestandan bör du rådfråga din brandkonsult om lämpligheten. Om du exempelvis renoverar en skola, bygger ett äldreboende eller ett flerbostadshus rekommenderar vi alltid att man använder typgodkända produkter - med transparent deklarerad prestanda, säger Peter Ekström, brandteknisk rådgivare på Flameguard

Välj brandskydd med svenskt typgodkännande!

 

Har du frågor, funderingar eller kommentarer om detta viktiga ämne? Vill du veta mer?

Hör gärna av dig till oss! Kontakta oss på tfn 020-12 12 21 eller skicka ett mail: info@flameguard.se

 

 

Relaterade produkter

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av brandskydd och guidar era hela vägen från inköp, till installation och underhåll.

Känn dig trygg. Vi har R-licens.

Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash@2x

Peter Ekström

Group 4005

Sofie Järvinen

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash

Tobias Chevalier

Typgodkänt Brandskydd för Luftspalter - Brandklass EI 30 / EI 45. Testad & bedömd av KIWA, DBI & RISE. Uppfyller Boverkets Byggregler (BBR)


This will close in 75 seconds