Välj brandskydd med svenskt typgodkännande - det kan vara avgörande för att garantera säkerhet och tillförlitlighet i ditt byggprojekt. Här är några av de främsta anledningarna till varför typgodkända brandskyddsprodukter bör vara ditt förstahandsval:

 

1. Säkerhet och tillförlitlighet
Typgodkända brandskyddsprodukter har genomgått omfattande, rigorösa tester, prestandaverifieringar och certifieringar av oberoende testinstitut. Dessa tester säkerställer att produkterna fungerar effektivt under verkliga brandförhållanden. Du kan vara säker på att brandskyddet kommer att fungera när det verkligen behövs, vilket är avgörande för att skydda liv och egendom.

 

2. Byggregler och standarder
Typgodkända brandskyddsprodukter uppfyller specifika krav enligt nationella och internationella byggnormer och standarder, såsom Boverkets Byggregler (BBR) i Sverige. Att använda typgodkända brandskyddsprodukter säkerställer att ditt byggprojekt följer gällande lagar och regler.

 

3. Kvalitetssäkring
Typgodkända produkter genomgår strikta kvalitetskontroller under tillverkningsprocessen. Detta garanterar hög kvalitet och prestanda, vilket minskar risken för fel och brister i brandskyddet. Det innebär också att produkterna är tillförlitliga och hållbara över tid.

 

4. Ekonomiska fördelar
Även om typgodkända brandskyddsprodukter kan vara marginellt dyrare initialt, kan de spara pengar på sikt genom att minska risken för brandrelaterade skador. Brandincidenter kan vara extremt kostsamma när det gäller reparationer, driftstopp och förlorade tillgångar. Att investera i pålitligt brandskydd är en ekonomiskt klok strategi.

 

5. Försäkringskrav
Många försäkringsbolag kräver att brandskyddet i byggnader består av typgodkända produkter. Genom att välja typgodkända brandskyddslösningar kan du undvika problem med försäkringsbolaget och säkerställa att ditt försäkringsskydd är giltigt.

 

6. Professionell rekommendation
Brandkonsulter och byggnadsingenjörer rekommenderar ofta typgodkända produkter på grund av deras beprövade effektivitet och säkerhet. Genom att följa professionella råd kan du vara säker på att du väljer de bästa lösningarna för ditt projekt.

 

Slutsats
Att välja typgodkända brandskyddslösningar är inte bara en fråga om att följa regler och standarder, utan det handlar om att säkerställa människors säkerhet och skydda egendom. Med typgodkända produkter får du en garanti för att brandskyddet är pålitligt, effektivt och uppfyller de högsta kvalitetskraven. Detta gör dem till det bästa valet för alla byggprojekt, stora som små.

 

I Sverige finns det idag två typgodkända brandskyddslösningar för luftspalter i fasad och takfot:

 

Brandnätet INCA WFS net. Brandnätet är brandprovad i träkonstruktion mot senaste standarder och har verifierad brandklass EI 30 / EI 45 / E 60. En optimal lösning även vid renoveringsprojekt. För luftspalter 25-45 mm.

 

BrandShield EI. Ett mycket potent brandskydd utvecklat för nybyggnation. Brandprovad mot senaste standarder med verifierad brandklass EI 30 / EI 60 / EI 120 beroende på konstruktionsmaterial. För luftspalter 20-40 mm.

Välj brandskydd med svenskt typgodkännande!

 

Varför är det svårt för brandstopp i luftspalter att klara en brandprovning enligt EN 1366-4:2021?

 

Att klara en brandprovning enligt EN 1366-4:2021 är en utmaning av flera anledningar. Denna europeiska standard specificerar provningsmetoder för att bestämma brandmotståndet hos olika installationsgenomföringar och ställer höga krav på materialens- och konstruktionernas prestanda under extrema förhållanden. Här är några av de främsta orsakerna till varför det är svårt att klara en brandprovning enligt denna standard:

 

1. Strikta temperaturkrav

Under provningen utsätts konstruktionen för extremt höga temperaturer, som kan nå upp till cirka 1000 grader Celsius eller mer. Materialen måste kunna motstå dessa temperaturer under en viss tid utan att förlora sina skyddande egenskaper, vilket är en stor utmaning för många material.

 

2. Bibehållen integritet och isoleringsförmåga

Konstruktioner måste bibehålla sin integritet och isoleringsförmåga under hela testperioden, vilket är svårt att uppnå för många byggmaterial och produkter.

 

3. Hård belastning på material och konstruktion

Under brandprovningen utsätts material och konstruktion inte bara för höga temperaturer utan också för mekanisk belastning som simulerar verkliga förhållanden under en brand, vilket gör det svårt för materialen att hålla ihop.

 

4. Kombinerade krav på integritet och isolering

EN 1366-4:2021 kräver att både integritet och isolering bibehålls under testet. Integritet innebär att inga lågor eller heta gaser får passera genom konstruktionen, medan isolering innebär att temperaturen på den icke-exponerade sidan inte får överstiga en viss gräns. Att uppfylla båda kraven samtidigt är tekniskt utmanande.

 

5. Hög precisionsnivå

Testmetoden kräver noggrannhet och precision i både testuppställning och mätning. Små fel i installationen eller avvikelser i materialkvalitet kan leda till att konstruktionen inte klarar testet.

 

6. Innovativa material och teknologier

Utvecklingen av nya material och teknologier som kan klara dessa tester kräver omfattande forskning och utveckling. Innovativa brandskyddslösningar måste ofta testas och förbättras flera gånger innan de kan klara provningen enligt EN 1366-4:2021.

 

7. Strikta dokumentationskrav

Förutom att uppfylla de tekniska kraven måste all testning dokumenteras noggrant. Dokumentationskraven inkluderar detaljerade beskrivningar av provningsmetoder, resultat och eventuella avvikelser, vilket kan vara tidskrävande och komplext.

 

Slutsats

Att klara en brandprovning enligt EN 1366-4:2021 är en utmaning på grund av de extrema förhållanden som testas och de höga krav som ställs på materialens och konstruktionernas prestanda. Strikta temperatur- och isoleringskrav, lång testtid, mekanisk belastning, kombinerade krav på integritet och isolering, samt höga precisions- och dokumentationskrav gör det till en omfattande och krävande process.

 

Endast de mest robusta och välutvecklade brandskyddslösningarna klarar denna rigorösa provning, vilket säkerställer högsta möjliga skyddsnivå i verkliga brandscenarier.

Välj brandskydd med svenskt typgodkännande!
Testdata

- En brandskyddslösning är inte bättre än vad det finns evidens för. Om typgodkännande saknas, eller om tillverkaren inte vill lämna ut nödvändig testdata för att styrka prestandan bör du rådfråga din brandkonsult om lämpligheten. Om du exempelvis renoverar en skola, bygger ett äldreboende eller ett flerbostadshus rekommenderar vi alltid att man använder typgodkända produkter - med transparent deklarerad prestanda, säger Peter Ekström, brandteknisk rådgivare på Flameguard

Välj brandskydd med svenskt typgodkännande!

 

Har du frågor, funderingar eller kommentarer om detta viktiga ämne? Vill du veta mer?

Hör gärna av dig till oss! Kontakta oss på tfn 020-12 12 21 eller skicka ett mail: info@flameguard.se

 

 

Relaterade produkter

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av brandskydd och guidar era hela vägen från inköp, till installation och underhåll.

Känn dig trygg. Vi har R-licens.

Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash@2x

Peter Ekström

Group 4005

Sofie Järvinen

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash

Tobias Chevalier

Typgodkänt Brandskydd för Luftspalter - Brandklass EI 30 / EI 45. Testad & bedömd av KIWA, DBI & RISE. Uppfyller Boverkets Byggregler (BBR)


This will close in 75 seconds