Empirisk brandprovning - TGD19/PrEN1364-6:201x vs EN1366-4:2021

Den 24 oktober 2023 genomförde vi på Flameguard en empirisk brandprovning för att visualisera den signifikanta skillnaden i prestanda mellan brandskyddslösningar som är testade mot TGD19 / PrEN1364-6:201x, d.v.s samtliga på marknaden förekommande  svällband och brandlister - och brandskyddslösningar som är brandprovade mot den senaste versionen av den harmoniserade standarden för linjära tätningar EN1366-4:2021.

 

EN1366-4:2021

Den senaste versionen av standarden för linjära tätningar, EN1366-4, släpptes år 2021, och i den nya versionen har det skett en signifikant förändring jämfört med tidigare versioner.

 

Man kan i den nya 2021-versionen inte längre tolka standarden och bortse från mätningar som görs under de första 5 minuterna av en brandprovning. I den nya 2021-version räknas ALLA mätningar - från den första sekunden, vilket innebär att många brandprodukter som testats enligt tidigare versioner av samma standard sannolikt inte kommer att uppfylla kraven i den nya 2021-versionen.

 

Du kan läsa mer om denna viktiga ändring här (Testinstitutet DBI)

 

Så här utförde vi brandprovningen

Vi brandprovade utomhus vid en temperatur på 4°C.  Ugnen vi använde var gjord av keramiskt material (kiseldioxid) och eldades med träkol, vilket möjliggjorde för mycket höga temperaturer.

 

Temperaturen mättes med hjälp av en digital temperaturmätare med 4 st termoelement, där 2 st termoelement monterade direkt under testriggen,  precis ovan kolbädden och 1 st termoelement monterades direkt ovan/på respektive brandskyddslösning.

 

Värt att notera är att vi inte hade något ugnstryck vid denna studie, vilket man har i "riktiga" brandprovningar hos ackrediterade testinstitut.

 

Vi valde också att frångå standardbrandkurvan (ISO 834), då vi önskade en brantare värmekurva än standardkurvan. Detta för att simulera den intensiva brand som kan uppstå när ett fönster krossas under en lägenhetsbrand, med lågor som når takfoten eller tränger in i luftspalten bakom fasadbeklädnaden.

Empiriskt brandtest, svällband vs brandnät

Har du frågor, funderingar eller kommentarer om detta viktiga ämne? Vill du veta mer?

Hör gärna av dig till oss! Kontakta oss på tfn 020-12 12 21 eller skicka ett mail: info@flameguard.se

 

 

Relaterade produkter

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av brandskydd och guidar era hela vägen från inköp, till installation och underhåll.

Känn dig trygg. Vi har R-licens.

Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash@2x

Peter Ekström

Group 4005

Sofie Järvinen

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash

Tobias Chevalier

Typgodkänt Brandskydd för Luftspalter - Brandklass EI 30 / EI 45. Testad & bedömd av KIWA, DBI & RISE. Uppfyller Boverkets Byggregler (BBR)


This will close in 75 seconds