BrandShield EI – för ventilerad takfot & fasad

Typgodkänt brandskydd för ventilerad fasad och takfot. Brandklass EI 30 / EI60 / E120. För luftspalter 20-40mm. Levereras i längder om 100 cm x 14,2 cm.  Ett mycket potent brandskydd utvecklat för nybyggnation.

Pris på begäran Beställningsvara badge Godkända av Nordisk E-handelcertifiering

Skicka förfrågan
Produktbeskrivning
Produktbeskrivning

 

Tekniska Detaljer

 • Typgodkänd produkt med brandklass EI 30 / EI 60 / EI 120 beroende på konstruktionsmaterial
 • För luftspalter 20-40 mm.
 • Ventilerad design – ger nödvändig ventilering i luftspalter till vindsutrymmen och i fasader.
 • Brandmotstånd från första sekund – utvecklad för att stoppa både lågor och temperatur vid brandens start.
 • BrandShield EI är 142 mm bred, 3 mm tjock och 1000 mm lång. Produkten viks till slutgiltig form på plats.
 • Bedömd i Sunda Hus, Byggvarubedömningen och BASTA.
Montering och underhåll
Montering och underhåll

 

Montering och underhåll

 • Produkten häftas, skruvas eller spikas fast i två rader med maximalt 250 mm mellan varje fästelement.
 • Använd galvaniserade eller rostfria häftklammer med minimum 12 mm längd alternativt galvaniserade eller rostfria sprikar eller skruvar med en skalle om minst 8 mm diameter och maximalt 16 mm diameter.
 • Vid montering i hålrum som är längre än 1000 mm behöver produkten skarvas. Skarvning sker med minst 25 mm överlapp mellan brandstoppen.
 • Inget aktivt underhåll krävs efter montering. Vid ombyggnation i närheten av produkten bör en inspektion utföras för att säkerställa att produkten fortfarande är monterad enligt den vid tidpunkten ursprungliga konstruktionen och monteringsanvisningen.

 

Skyddsutrustning och verktyg som krävs för montering

 • Skyddsutrustning som krävs enligt arbetsgivaren. Bör inkludera hand- och ögonskydd för att skydda mot häftklamrar, skruvar och spikar.
 • Skruvdragare, häft- eller spikpistol och fästelement vid montering. Vass sax eller kniv för att skära BrandShield EI till rätt längd.
 • Måttband eller tumstock.
 • Stege, byggnadsställning eller motsvarande.
Bedömd och godkänd
Bedömd och godkänd

 

Miljöbedömd och godkänd enligt:

 • Byggvarubedömningen
 • Sunda Hus
 • Registrerad i BASTA
Tekniska data
Tekniska data

 

 • Artikelnummer: I107MT00300142100001
 • Brandklass: EI 30 / EI 60 / EI 120
 • För luftspalter: 20 – 40 mm
 • Dimension: BrandShield EI är 142 mm bred, 3 mm tjock och 1000 mm lång.
 • Expansion vid brand: BrandShield EI sväller 30 ggr sin egen tjocklek (30:1)
 • Underhåll: kräver inget speciellt underhåll för att säkerställa funktion vid brand
Utförligt brandprovad
Utförligt brandprovad

 

BrandShield EI är utförligt brandprovad enligt senaste standarder hos det ackrediterade testlaboratoriet Efectis i Holland och belönad med ett svenskt typgodkännande.

 • EN 1366-4:2021
 • EN 1366-4:2021
Miljö & deponi
Miljö & deponi

Då produkten kan kapas och skarvas med sax eller kniv så kan hela produktens längd användas och minimalt med avfall genereras vid montering.

 

Spillbitar sorteras som obrännbart avfall då det innehåller mineralull, brandsvällande material och en liten mängd organiska bindemedel.

 

Alumimniumfoilien kan separeras från det brandsvällande materialet och sorteras som metalavfall. Genom att avskilja folien från det resterade materialet bidrar du till att minska mängden avfall som skickas till deponi och minimerar negativ påverkan på miljö och hälsa.

Rekommendation
Rekommendation

För att uppnå ett brandskydd med tillfredsställande funktion är det viktigt att hela konstruktionen runt själva brandskyddet är robust och att även konstruktionen håller samma brandklass. Konstruktionen måste vara dimensionerad för att bibehålla brandmotståndet och positionen under hela brandförloppet.

 

Vi rekommenderar att du alltid konsulterar ansvarig brandkonsult eller ingenjör innan beställning och/eller montage sker. Detta för att säkerställa önskad funktion i enlighet med BBR 5:535.

Spela filmen

VIDEOGUIDE

Kort introduktion till det nya typgodkända och EI-klassade brandskyddet till takfot och fasad

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av brandskydd och guidar era hela vägen från inköp, till installation och underhåll.

Känn dig trygg. Vi har R-licens.

Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash@2x

Peter Ekström

Group 4005

Sofie Järvinen

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash

Tobias Chevalier

Typgodkänt Brandskydd för Luftspalter - Brandklass EI 30 / EI 45. Testad & bedömd av KIWA, DBI & RISE. Uppfyller Boverkets Byggregler (BBR)


This will close in 75 seconds