INCA WFS net® by flameguard

Brandskydd EI 45 för ventilerad fasad och takfot. Svenskt Typgodkännande (TG 1818). För luftspalter 25-45mm. Listad i Svanen Husproduktportal, godkänd av SundaHus & Byggvarubedömningen.
BESTÄLL NU – LEVERANS MED START 1 MAJ.

 

 

 

Pris på begäran Beställningsvara badge Godkända av Nordisk E-handelcertifiering

Skicka förfrågan
Produktbeskrivning
Produktbeskrivning

Brandklass EI45 – Typgodkänd 

INCA WFS net® by flameguard är ett nytt och säkert brandtätningssystem med brandklass EI 45 för luftspalter i fasad och takfot, applikationer där luftrörelser behövs i utgångsläget, men där man omedelbart önskar en helt tät konstruktion (EI) i händelse av brand. INCA WFS net® by flameguard har ett svenskt typgodkännande.

 

För luftspalter 25-45 mm

INCA WFS net® by flameguard är framtaget för användning i luftspalter mellan 25-45 mm bakom fasadbeklädnaden, i höjd med syllen, i nivå med bjälklaget, samt i den ventilerade takfoten.

 

Enkel att montera – bäst byggekonomi

Systemet är enkelt att montera och består av ett högpresterande brandsvällande metallnät i kombination med ett insektsnät av aluminium.

 

Systemet säkerställer luftspaltens nödvändiga ventilation och insektsnätets funktion är främst att skapa en skyddszon mot nedfallande smuts och annat material ovan det brandsvällande metallnätet.

 

INCA WFS net® by flameguard verkar med maximal funktion utan risk för brandspridning ovanför den brandgräns som skapas. I händelse av en brand fastnar sticklågor, gnistor och värme i det brandsvällande nätet. Vid 150°C börjar materialet expandera (50 gånger sin egen tjocklek) och förseglar snabbt nätets öppningar och förhindrar att omfattande brandspridning kan ske.

 

INCA WFS net® by flameguard är den brandskyddslösning med EI som ger absolut bäst byggekonomi.

Bedömd och godkänd
Bedömd och godkänd

Brandprovad EI 45 och klassificerad enligt senaste standarder:

 • EN 1366-4:2021
 • EN 13501-2:2016

 

INCA WFS net® by flameguard har ett svenskt typgodkännande:

 

Miljöbedömd och godkänd enligt:

 • Byggvarubedömningen
 • Sunda Hus
 • Listad i Svanen Husproduktportal
 • Miljöbyggnad Ind 13/14/15 – Guld
 • Breeam – Mat07, Mat 08
 • Hållbarhet & beständighet: RISE – EOTA TR 024:2019-08 (Y2)
Tekniska data
Tekniska data

INCA WFS net® by flameguard är ett nytt och säkert brandtätningssystem för luftspalter i fasad och takfot, applikationer där luftrörelser behövs i utgångsläget, men där man omedelbart önskar en helt tät konstruktion (EI) i händelse av brand. 

 

 • Artikelnummer: 254545
 • Brandklass: EI 45
 • För luftspalter: 25 – 45 mm
 • Dimension: INCA WFS net: 120 cm (l) x 15 cm (b) plus aluminiumnät 10m (l) x 15 cm (b)
 • Expansion vid brand: INCA WFS net sväller 50 ggr sin egen tjocklek (50:1)
 • Underhåll: kräver inget speciellt underhåll för att säkerställa funktion vid brand
 • Hållbarhet och beständighet: Testad hos RISE – EOTA TR 024:2019-08 (Y2)
Utförligt brandprovad
Utförligt brandprovad

INCA WFS net® by flameguard är brandprovad EI 45 hos DBI – The Danish Institute of Fire and Security Technology, och klassificerad enligt senaste standarder:

 

 • EN 1366-4:2021
 • EN 13501-2:2016
Miljö & deponi
Miljö & deponi
 • Man monterar INCA WFS net® by flameguard kant mot kant, utan överlapp, vilket minimerar spill.
 • Nätet av aluminium kan återvinnas och sorteras som metall.
 • Återanvändning är möjlig för ≥70% av varan.
 • Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning/byggproduktion.
 • Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning/demontering.
 • Emballaget kan material- eller energiåtervinnas.
Rekommendation
Rekommendation

För att uppnå ett brandskydd med tillfredsställande funktion är det viktigt att hela konstruktionen runt själva brandskyddet är robust och att även konstruktionen håller samma brandklass. Konstruktionen måste vara dimensionerad för att bibehålla brandmotståndet och positionen under hela brandförloppet.

 

Vi rekommenderar att du alltid konsulterar ansvarig brandkonsult eller ingenjör innan beställning och/eller montage sker. Detta för att säkerställa önskad funktion i enlighet med BBR 5:535.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av brandskydd och guidar era hela vägen från inköp, till installation och underhåll.

Känn dig trygg. Vi har R-licens.

Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash@2x

Peter Ekström

Group 4005

Sofie Järvinen

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash

Tobias Chevalier