TENMAT Ventilerade Brandstopp – Brandtätning för luftspalt i takfot & fasad

1,760.00 kr

TENMAT Ventilerade Brandstopp är ett värmesvällande grafitband som du snabbt monterar i luftspalten med häftklammer. Brandstoppet börjar expandera när temperaturen i luftspalten når 180°C. Det tar sedan ca 2 minuter för produkten att till fullo försegla luftspalten och hindra brandspridning.

När brandtätningen har reagerat och ventilationen har förseglats så ger produkten 30 – 60 minuter brandmotstånd i både integritet och isolering.

TENMAT Ventilerade Brandstopp är bedömd och godkänd av Byggvarubedömningen och även bedömd av SundaHus, samt listad i Svanens Husproduktportal och därmed godkänd att använda i Svanenmärkta byggprojekt.

 • Moms tillkommer.
 • Fri frakt.
 • Brandlist av svällande material på rulle om 6,3 meter x 75mm x 4mm.
 • 30/60 minuter brandmotstånd i integritet och isolering efter att produkten svällt upp och stängt luftspalten.
 • Upp till 50mm luftspalt (46mm fri luftspalt efter montering) testad enligt EN 1363-1: 2012
  (ASFP TGD 19:2014, Open State Cavity Barriers).

Frågor? Ring oss! Tfn: 020-12 12 21

Beskrivning

TENMAT Ventilerade Brandstopp

 • TENMAT Brandstopp används där man vill behålla den ventilerade luftspalten och samtidigt utforma takfoten eller ytterväggen så att omfattande brandspridning begränsas.
 • Bedömd och godkänd av Byggvarubedömningen.
 • Bedömd av SundaHus.
 • Listad i Svanens Husproduktportal och därmed godkänd att använda i Svanenmärkta byggprojekt.
 • Utförligt brandtestad av det oberoende testinstitutet Warrington Fire i olika konstruktionsmaterial enligt Europeiska standarder.
 • 30/60 minuter brandmotstånd i integritet och isolering – efter att produkten svällt upp och stängt luftspalten.
 • Upp till 50mm luftspalt (46mm fri luftspalt efter montering) testad enligt EN 1363-1: 2012 (ASFP TGD 19:2014, Open State Cavity Barriers)

 

Klicka på dokumenten nedan för att ladda hem information om produkten.

 

 

Montageanvisning takfot – 30 min brandmotstånd

 

Montageanvisning takfot – 60 min brandmotstånd

 

Brandtest Warrington Fire – Slutrapport

 

TENMAT ventilerade brandstopp för takfot och fasad möjliggör en enkel och kostnadseffektiv lösning för att stänga en luftspalt vid händelse av en brand. Brandstoppetär ett flexibelt svällband som medför ett snabbt och enkelt montage på byggarbetsplatsen. Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som därför är förlåtande för ojämnheter i luftspalten.

Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas.

Tenmat Ventilerade Brandstopp är listad i Svanens husproduktportal och därmed godkänd att använda i Svanenmärkta byggprojekt. Tenmat Ventilerade Brandstopp är bedömd och godkänd av Byggvarubedömningen och även bedömd av SundaHus.

Avsedd användning

Montering i luftspalt i takfot och i yttervägg för att hindra brandspridning.

Utförligt brandtestade

Tenmat Ventilerade Brandstopp är tredjepartstestad av ackrediterat testlaboratorie för användning i ventilerad takfot. Se testrapport. Produkterna testas i de vanligt förekommande konstruktionsmaterialen, inkluderat trä, för att göra testerna så lika den verkliga tillämpningen som möjligt. Utöver brandtester har även livslängds- och hållbarhetstester utförts hos tredjepartslaboratorier.

 

Tenmat Brandstopp – Funktioner
 • Effektivt sätt att brandtäta ventilerade luftspalter i takfot och fasad
 • Monteras enkelt med häftklammer mellan takstolarna, eller läkterna i fasade
 • Levereras på rulle och kapas med kniv till rätt längd
 • Kostnadseffektiv tack vare snabbt montage
 • Testad för 60 minuter isolering och integritet vid brand, efter att produkten svällt upp och stängt luftspalten.
 • Utförligt brandtestad i olika konstruktionsmaterial
 • Expanderar 25-30 gånger sin egen tjocklek och är därmed förlåtande för ojämnheter i luftspalter upp till 50mm