Tenmat Ventilerade Brandstopp

Brandtätning för luftspalt i takfot. Bedömd och godkänd av BVB och SundaHus, listad i Svanens Husproduktportal. Brandprovad enligt TGD19. Originalet!

Pris på begäran Finns i lager badge Godkända av Nordisk E-handelcertifiering

Skicka förfrågan
Produktbeskrivning
Produktbeskrivning
 • Tenmat Brandstopp används där man vill behålla den ventilerade luftspalten och samtidigt utforma takfoten så att omfattande brandspridning begränsas.
 • Brandstoppet börjar expandera när temperaturen i luftspalten når 180°C och sedan tar det ca 2 minuter för produkten att till fullo försegla luftspalten (vid 50 mm luftspalt). När luftspalten är helt förseglad ger produkten 30-60 minuter brandmotstånd.
 • Levereras på rulle (6,3m/rulle). Mått: 6,3m (L) x 75mm (B) x 4 mm (H).
 • Upp till 50mm luftspalt (46mm fri luftspalt efter montering) testad enligt EN 1363-1: 2012
 • (ASFP TGD 19:2014, Open State Cavity Barriers)
 • Produkten är utförligt brandtestad i olika konstruktionsmaterial enligt Europeiska standarder.
 • Det är viktigt att kringliggande material i takfoten dimensioneras för samma brandklass som är föreskriven i bygghandlingarna.
 • Då brandsvällande lister per definition aldrig kan uppnå brandklass EI30 måste brandkonsult säkerställa lämpligheten vid användning av den här produkttypen, oavsett tillverkare. Kontakta därför din brandkonsult innan du beställer.

 

Tenmat Ventilerade Brandstopp är listad i Svanens Husproduktportal och därmed godkänd att använda i Svanenmärkta byggprojekt. Tenmat Ventilerade Brandstopp är bedömd och godkänd av Byggvarubedömningen och den är bedömd av SundaHus.

 

Tenmat ventilerade brandstopp möjliggör en enkel och kostnadseffektiv lösning för att stänga en luftspalt vid händelse av en brand. Brandstoppet är ett flexibelt svällband som medför ett snabbt och smidigt montage på byggarbetsplatsen. Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som därför är förlåtande för ojämnheter i luftspalten.

 

Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas.

 

Observera att den omslutande blå PE-plasten ej skall tas bort vid montage, dess funktion är att skydda svällbandet mot väder och yttre påverkan.

Avsedd användning
Avsedd användning

Montering i luftspalt i takfot för att hindra brandspridning.

Utförligt brandtestade
Utförligt brandtestade

Tenmat passiva brandskyddsprodukter för brandtätning av takfot är utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder (TGD19 / prEN 1364-6). Produkterna testas i de vanligt förekommande konstruktionsmaterialen, inkluderat trä, för att göra testerna så lika den verkliga tillämpningen som möjligt. Utöver brandtester har livslängds- och hållbarhetstester utförts hos tredjepartslaboratorier.

 

Svällband ger “brandmotstånd” – inte brandklass EI.

Observera att Svällbanden Tenmat Ventilerade Brandstopp och Tenmat System Mark 2 ger brandmotstånd i 30-60 minuter. Det gäller samtliga svällband som marknadsförs och säljs i Sverige oavsett tillverkare. 

 

De brandskyddsprodukter på marknaden som består av brandsvällande lister/band/tejper uppfyller inte brandklass EI, även om vissa tillverkare hävdar det.

 

Dock kan en brandkonsult acceptera ett brandskydd av lägre klass (som ej uppfyller brandklass EI) i byggprojekt. Då skall en analytisk dimensionering utföras, som verifierar att den valda lösningen svarar mot de krav som finns på byggnadens säkerhetsnivå i enlighet med BBR.

Funktioner
Funktioner

Brandstoppet börjar expandera när temperaturen i luftspalten når 180°C och sedan tar det ca 2 minuter för produkten att till fullo försegla luftspalten. När luftspalten är helt förseglad ger produkten 30-60 minuter brandmotstånd. Mått: 6,3m (L) x 75mm (B) x 4mm (H).

 

 • Effektivt sätt att brandtäta den ventilerade takfoten
 • Monteras enkelt med häftklammer
 • Levereras på rulle och kapas med kniv till rätt längd
 • Kostnadseffektiv tack vare snabbt montage
 • Utförligt brandtestad i olika konstruktionsmaterial
 • Expanderar 25-30 gånger sin egen tjocklek och är därmed förlåtande för ojämnheter i luftspalten
 • Brandstoppet installeras mellan takstolarna som takfotsventil

Spela filmen

VIDEOGUIDE

Om Tenmat Ventilerade Brandstopp

Film baserad på testförloppet som beskriver utfallet av brandtestet hos Warrington Fire 2019

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av brandskydd och guidar era hela vägen från inköp, till installation och underhåll.

Känn dig trygg. Vi har R-licens.

Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash@2x

Peter Ekström

Group 4005

Sofie Järvinen

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash

Tobias Chevalier