TENMAT Ventilerade Brandstopp – Brandtätning för luftspalt i takfot & fasad

1,848.00 kr

TENMAT Ventilerade Brandstopp är ett värmesvällande grafitband som du snabbt monterar i luftspalten med häftklammer. Brandstoppet börjar expandera när temperaturen i luftspalten når 180°C och sedan tar det ca 2 minuter för produkten att till fullo försegla luftspalten. Därefter ger produkten 30-60 minuter brandmotstånd i både integritet och isolering.
Levereras på rulle (6,3m/rulle). Mått: 6,3m (L) x 75mm (B) x 4 mm (H).

TENMAT Ventilerade Brandstopp är bedömd och godkänd av Byggvarubedömningen och även bedömd av SundaHus, samt listad i Svanens Husproduktportal och därmed godkänd att använda i Svanenmärkta byggprojekt.

Pris exklusive moms.

Frågor? Ring oss! Tfn: 020-12 12 21

TENMAT Ventilerade Brandstopp

- för luftspalter i takfot och fasad

 • TENMAT Brandstopp används där man vill behålla den ventilerade luftspalten och samtidigt utforma takfoten så att omfattande brandspridning begränsas.
 • Brandstoppet börjar expandera när temperaturen i luftspalten når 180°C och sedan tar det ca 2 minuter för produkten att till fullo försegla luftspalten. Därefter ger produkten 30-60 minuter brandmotstånd i både integritet och isolering.
 • Levereras på rulle (6,3m/rulle). Mått: 6,3m (L) x 75mm (B) x 4 mm (H).
 • Upp till 50mm luftspalt (46mm fri luftspalt efter montering) testad enligt EN 1363-1: 2012
  (ASFP TGD 19:2014, Open State Cavity Barriers)
 • Produkten är utförligt brandtestad i olika konstruktionsmaterial enligt Europeiska standarder.
 • Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas.
Klicka på länkarna nedan för att ladda hem information om produkten.

TENMAT Ventilerade Brandstopp är listad i Svanens Husproduktportal och därmed godkänd att använda i Svanenmärkta byggprojekt. TENMAT Ventilerade Brandstopp är bedömd och godkänd av Byggvarubedömningen och den är bedömd av SundaHus.

TENMAT ventilerade brandstopp för takfot och fasad möjliggör en enkel och kostnadseffektiv lösning för att stänga en luftspalt vid händelse av en brand. Brandstoppet är ett flexibelt svällband som medför ett snabbt och enkelt montage på byggarbetsplatsen. Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som därför är förlåtande för ojämnheter i luftspalten.

Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas.

Observera att den omslutande blå PE-plasten ej skall tas bort vid montage, dess funktion är att skydda svällbandet mot väder och yttre påverkan.

Avsedd användning

Montering i luftspalt i takfot och i yttervägg för att hindra brandspridning.

Utförligt brandtestade

TENMAT passiva brandskyddsprodukter för brandtätning av takfot och yttervägg är utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder. Produkterna testas i de vanligt förekommande konstruktionsmaterialen, inkluderat trä, för att göra testerna så lika den verkliga tillämpningen som möjligt. Utöver brandtester har livslängds- och hållbarhetstester utförts hos tredjepartslaboratorier.

Brandegenskaper för tak- och väggkonstruktioner

Då tak- och väggkonstruktioner alltid är unika saknas möjlighet att generellt erhålla certifikat med brandklass EI. Användning av enskilt klassade komponenter (provugnstestade enligt standard för EI) bör därför bedömas för varje konstruerad lösning. Bedömingar inom passivt brandskydd är mer regel än undantag och bör därför genomföras av brandansvarig innan inköp och installation.

 

Tenmat Brandstopp - Funktioner
 • Effektivt sätt att brandtäta ventilerade takfötter & ytterväggar
 • Monteras enkelt med häftklammer
 • Levereras på rulle och kapas med kniv till rätt längd
 • Kostnadseffektiv tack vare snabbt montage
 • Utförligt brandtestad i olika konstruktionsmaterial
 • Expanderar 25-30 gånger sin egen tjocklek och är därmed förlåtande för ojämnheter i luftspalten
 • Brandstoppet installeras mellan takstolarna som takfotsventil