Tenmat RTF – Brandstopp för Takpannor och Taknock

Tenmat RTF – Brandstopp för Takpannor och Taknock

Ett nytt brandtätningssystem från Tenmat utformat för att ge brandskydd mellan tak-/nockpannor och skiljeväggar under takbeläggningen. Brandstoppen är tillverkade av ett flexibelt och kraftigt brandsvällande material som levereras i rullformat. De är också täckta med ett skyddande skikt av polyeten för enkel hantering och för att skydda mot vatten. I händelse av brand expanderar brandstoppen kraftigt för att stänga mellanrummet mellan toppen av väggen och tak-/nockpannorna, samtidigt som bärläkt och nockplankor separeras, vilket hindrar brandspridning och ger ett effektivt brandmotstånd i 60 minuter, beroende på takbeläggningens (pannornas) och skiljeväggskonstruktionens brandbeständighet.

Svällbandet levereras på rulle (6,3m/rulle). Nätet av aluminium levereras på rulle. Pris exkl. moms.

Frågor? Ring oss! Tfn: 020-12 12 21

Produktbeskrivning

Tenmat RTF - Brandstopp för Takpannor och Taknock är tillverkade av halogenfritt brandsvällande material med låg rökutveckling och är utformade för att ge brandskydd mellan tak-/nockpannor och skiljeväggar under takbeläggningen. Brandstoppen för takpannor och taknock är tillverkade av ett flexibelt och kraftigt brandsvällande material som levereras i rullformat. De är också täckta med ett skyddande skikt av polyeten för enkel hantering och för att skydda mot vatten.

I händelse av brand expanderar brandstoppen kraftigt för att stänga mellanrummet mellan toppen av väggen och tak-/nockpannorna, samtidigt som bärläkt och nockplankor separeras, vilket hindrar brandspridning och ger ett effektivt brandmotstånd i 60 minuter, beroende på takbeläggningens (pannornas) och skiljeväggskonstruktionens brandbeständighet.

Tekniska data

 • En brandklassad produkt som erbjuder brandbeständighet i upp till 60 minuter
 • Idealiskt för byggnader med flera bostäder/delat takutrymme
 • Brandtestat enligt de allmänna principerna för BS EN 1363-1:2020 med kompletterande riktlinjer från TDG19 (nov 2017)
 • Användningskategori typ X, testat i enlighet med ETAG 026-2, lämpligt för användning vid oskyddade väderförhållanden
 • Lämpligt och testat för ett maximalt mellanrum mellan pannans undersida och väggens ovansida på 96 mm
 • Lämpligt för murade väggar och regelväggskonstruktioner, testat i kombination med ett brännbart ventilationsmembran, träreglar och mekaniskt fästa takpannor (torr metod utan murbruk)
 • Design med låg profil för att passa med ett brett urval av takpannor
 • Patentansökt design

Installation och underhåll

 • Flexibelt och lätt - framtaget för enkel och snabb installation utan behov av specialverktyg
 • Kompakt design – 6,3 m rulle, enkel att förvara och hantera
 • Kompatibel med nya lösningar och renoveringslösningar
 • Inget underhålls krävs efter installationen
Tekniska data
 • Brandstopp för takpannor: Artikelnummer I107MT01000100630000
 • Brandstopp för taknock: Artikelnummer I107MT01200100020000
 • Expansion vid brand: Svällbandet sväller 30 ggr sin egen tjocklek (30:1)
 • Åldersbeständighet: 60 år - testat med accelererade åldringstest
 • Underhåll: kräver inget speciellt underhåll för att säkerställa funktion vid brand
Miljö & deponi

Då det brandsvällande materialet levereras på rulle och enkelt skarvas med kniv, kan man använda hela rullens längd, oftast helt utan spill. Det brukar bara bli någon meter över från projektets sista rulle, oavsett storlek på projektet.

Den eventuella spillbiten deponeras som restavfall då den innehåller stenull, brandsvällande material och bindemedel. Den röda plasten som omsluter det brandsvällande materialet är gjord av polyeten (PE-plast) och kan återvinnas. Genom att separera den omslutande PE-plasten från det brandsvällande materialet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på hälsa och miljö.

Klicka på länkarna nedan för att ladda hem information om produkten