Tenmat RTF, brandstopp för takpannor och taknock

Tenmat RTF – Brandstopp för Takpannor och Taknock är tillverkade av halogenfritt brandsvällande material med låg rökutveckling och är utformade för att ge brandskydd mellan tak-/nockpannor och skiljeväggar under takbeläggningen.

I händelse av brand expanderar brandstoppen kraftigt för att stänga mellanrummet mellan toppen av väggen och tak-/nockpannorna, samtidigt som bärläkt och nockplankor separeras, vilket hindrar brandspridning och ger ett effektivt brandmotstånd i 60 minuter, beroende på takbeläggningens (pannornas) och skiljeväggskonstruktionens brandbeständighet.

LÄNK TILL PRODUKTSIDAN 

Tekniska data

 • En brandklassad produkt som erbjuder brandbeständighet i upp till 60 minuter
 • Idealiskt för byggnader med flera bostäder/delat takutrymme
 • Brandtestad enligt de allmänna principerna för BS EN 1363-1:2020 med kompletterande riktlinjer från TDG19 (nov 2017)
 • Användningskategori typ X, testat i enlighet med ETAG 026-2, lämpligt för användning vid oskyddade väderförhållanden
 • Lämpligt och testat för ett maximalt mellanrum mellan pannans undersida och väggens ovansida på 96 mm
 • Lämpligt för murade väggar och regelväggskonstruktioner, testat i kombination med ett brännbart ventilationsmembran, träreglar och mekaniskt fästa takpannor (torr metod utan murbruk)
 • Design med låg profil för att passa med ett brett urval av takpannor
 • Patentansökt design

Installation och underhåll

 • Flexibelt och lätt – framtaget för enkel och snabb installation utan behov av specialverktyg
 • Kompakt design – 6,3 m rulle, enkel att förvara och hantera
 • Kompatibel med nya lösningar och renoveringslösningar
 • Inget underhålls krävs efter installationen

Tekniska data

 • Expansion vid brand: Svällbandet sväller 30 ggr sin egen tjocklek (30:1)
 • Åldersbeständighet: 60 år – testat med accelererade åldringstest
 • Underhåll: kräver inget speciellt underhåll för att säkerställa funktion vid brand

Rekommendation

Vi rekommenderar att du alltid konsulterar ansvarig brandkonsult eller ingenjör innan beställning och/eller montage sker. Detta för att säkerställa önskad funktion i enlighet med allmänna råden i BBR 5:535.

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss för ytterligare information, konsultation eller prisförfrågan. Att förstå och förklara hur brandskydd fungerar och ska monteras är inte alltid enkelt, och vi står därför till din tjänst med teknisk support.