Här kan du se ett brandtest av Tenmat ventilerade brandstopp när vi brandtestar produktens funktion i en helt brännbar takfotskonstruktion av vanligt förekommande typ. Luftspalten mätte ca 29 mm i framkant och ca 45 mm i bakkant, på grund av taklutningen. På vindsutrymmet bakom brandstoppet placerade vi två stycken vanliga plastmuggar.

Båda muggarna var fortsatt helt intakta under de 30 minuter som testet pågick. Vid slutet av testet uppmättes 53C på baksidan av brandstoppet, vilket är klart under gränsen som tillämpas vid EN-brandtest.

TENMAT ventilerade brandstopp möjliggör en enkel och kostnadseffektiv lösning för att stänga en luftspalt vid händelse av en brand. Brandstoppet är mycket flexibelt vilket medför ett snabbt och enkelt montage på byggarbetsplatsen. Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som därför är förlåtande för ojämnheter i luftspalten. Brandstoppet är testat för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger rätt installerat 30/60 minuter integritet och isolering.

Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas

Bilder – brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp
Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Vi byggde ett rum med ventilerad takfot

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Tenmat ventilerade brandstopp monterades mellan takstolarna i luftspalten. Bakom brandstoppet placerade vi två plastmuggar för att se om temperaturen skulle hålla sig på en acceptabel nivå – eller om plastmuggarna skulle smälta av värmen.

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Tidigt in i testet slog lågorna ut genom ”fönstret” och upp mot takfoten. Luftspalten stängdes snabbt av brandstoppet.

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Här brinner fasaden för fullt, men luftspalten är förseglad och plastmuggarna är intakta.

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Efter cirka 25 minuter in i testet och temperaturen på baksidan av brandstoppet är 53C. Maximal acceptabel temperatur vid ett EN-brandtest är 170C

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

30 minuter in i branden och takutskjutet är nu borta. Tenmats ventilerade brandstopp fyller forfarande upp hela luftspalten.

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

30 minuter in i branden, vy från ”vinden”. Luftspalten är fortfarande intakt och muggarna är helt opåverkade.