Nu har Tenmat Ventilerade Brandstopp blivit godkänd för användning i luftspalter upp till 50 mm i både takfot och fasad. Brandstoppet uppnår 60 minuters brandmotstånd i isolering och integritet. Inga krav på inklädnad av råsponten. 

 

 

Tenmat Ventilerade brandstopp – godkänd för användning i både takfot & fasad.
  • Nu ännu enklare montage – Lätt att anpassa
  • Förlåtande mot ojämnheter i luftspalten
  • Upp till 50 mm luftspalt – 60 minuters brandmotstånd
  • Utförligt testad i olika konstruktionstyper
  • Begränsar brandspridning via luftspalten enligt BBR

Nya testdata visar att produkten kan installeras i en 50 mm bred luftspalt och uppnå 60 minuters integritet och isolervärde efter att den expanderat – enligt EN 1363-1: 2012 (ASFP TGD 19:2014, Open State Cavity Barriers).

Brandstoppet har nu äntligen ett svenskt godkännande för montering i luftspalter mellan brännbara ytor, d.v.s mellan reglar och råspont, OSB eller plyfa, från tjocklek 20-28 mm.

tenmat brandstopp

 

Det nya Byggproduktcertifikatet BPC 1317 öppnar upp möjligheterna för byggföretagen när det gäller brandskyddsåtgärder för att uppfylla funktionskraven i BBR när man samtidigt vill ha en öppen luftspalt. Vid en brand expanderar produkten och stänger luftspalten, därefter uppnår man ett skydd mot brand som varar 60 minuter i både Integritet & Isolering.

Tänk på att kringliggande material i takfoten, fasaden och luftspalten måste dimensioneras för den brandklass och de funktionskrav som skall uppfyllas i BBR 5:535. Man behöver t.ex. ta hänsyn till- och motverka de första minuternas initiala brandpåverkan med andra åtgärder. Detta gäller samtliga lösningar med brandsvällande funktion som finns tillgängliga idag.

 

I och med det nya certifikatet har vi även uppdaterat och förtydligat våra monteringsanvisningar

tenmat brandstopp

 

Tenmat Ventilerade Brandstopp 

 

Endast för illustrativt ändamål.