Många husbränder har sin start i fasaden. Om en brand uppstår och sedan sprider sig i hålrummet bakom fasadbeklädnaden kan det vara svårt att lokalisera branden och komma åt att släcka den. Med Tenmat Ventilerade Brandstopp för yttervägg kan du stoppa ”skorstenseffekten” och hindra branden från att sprida sig i luftspalten, med bibehållen nödvändig ventilering för att förhindra fukt.

Tenmat Ventilerade Brandstopp för yttervägg

Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas. Brandlisten skarvas enkelt kant-i-kant, utan något överlapp. Då luftspalten bibehålls fri underlättas det efterföljande arbetet med att uppföra fasaden.

Brandstoppet är testat för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger rätt installerat 30/60 minuter integritet och isolering.

TENMAT Ventilerade Brandstopp består av ett högpresterande svällande band som medför ett snabbt och enkelt montage bakom fasadbeklädnaden.

Brandstoppet bygger endast 4mm och säkerställer därmed att det naturliga luftflödet i luftspaltsventilen inte bromsas, annat än vid brand. Bredden på brandstoppet är hela 75 mm och när det expanderar så bibehåller det sin bredd, vilket säkerställer att motytan inte hinner förkolna och står emot brandspridning i 30-60 minuter. Tenmats svällande brandlist är den enda produkten på marknaden som är förlåtande mot ojämnheter i luftspalten.

Tenmat Ventilerade brandstopp för yttervägg

Tenmats ventilerade brandstopp för fasad innan och efter brand.

Materialet är naturligtvis inte värmeledande och vid värmeutveckling sväller brandstoppet och stänger snabbt igen luftspaltsventilen i fasaden. Ingenting ovanför det stängda utrymmet i luftspalten kan då antändas av exempelvis induktionsvärme från plåtvinklar, insektsnät eller andra värmeledande montagedetaljer.

Om Tenmat

Tenmat är en ledande tillverkare av specialiserade, högpresterande konstruktionsmaterial och komponenter med mer än 100 års erfarenhet. Tenmats produkter är alla utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder.

Tenmat Ventilerade Brandstopp är bedömd och godkänd av Byggvarubedömningen, produkten är bedömd av Sundahus och den är godkänd för användning i svanenmärkta byggprojekt då den är listad i Svanen Husproduktportal.