KBS Fireblock Ultra™

Passiva brandventiler av högsta kvalitet. Förhindrar brandspridning genom luftöppningar. Finns i många storlekar.

Pris på begäran Finns i lager badge Godkända av Nordisk E-handelcertifiering

Skicka förfrågan
Produktbeskrivning
Produktbeskrivning

KBS Fireblock Ultra™är en självutlösande brandventil som möjliggör fri passage av luft vi normala temperaturer och aktiveras vid brand. Vid brandpåverkan expanderar speciella ventilationsceller till ett blockerande skum. Brandventilen kan monteras självständigt som brandbarriär i ventilationskanal, vägg, spalter, bjälklag eller som slutdon, överluftsdon m.m.

 

KBS Fireblock Ultra™är utvecklad för att stänga snabbt vid brandpåverkan (vid avgivande av inga eller lite rökgaser) samt att tillgodose en säker och isolerande tätning mot lågor och rök.

 

KBS Fireblock Ultra™kan rengöras med ljummet vatten, dammsugning eller tryckluft.

 

I tak eller dylikt rekommenderas komplettering med täckande ventilationsgaller eller insektsnät.

Projektering
Projektering

Då olika brandkrav föreligger rekommenderas samråd med brandkonsult, brandansvarig eller lokal myndighet innan inköp och installation.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av brandskydd och guidar era hela vägen från inköp, till installation och underhåll.

Känn dig trygg. Vi har R-licens.

Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash@2x

Peter Ekström

Group 4005

Sofie Järvinen

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash

Tobias Chevalier

Typgodkänt Brandskydd för Luftspalter - Brandklass EI 30 / EI 45. Testad & bedömd av KIWA, DBI & RISE. Uppfyller Boverkets Byggregler (BBR)


This will close in 75 seconds