KBS Fireblock Ultra™ – Brandisolerande ventiler för takfot, vägg, luftspalt, kanaler & skåp.

KBS Fireblock Ultra™ – Brandisolerande ventiler för montage i takfot, vägg, luftspalt, kanaler och skåp.

Med KBS Fireblock Ultra™erbjuder vi en hel serie med passiva brandventiler som möjliggör fri luftpassage – samtidigt som de förhindrar och reducerar brandspridning. Brandventilerna är tillverkade av spjälor av ett högeffektivt och fuktresistent svällande (intumescerande) material som är inkapslat i en specialdesignad galvaniserad stålram. Vid brand expanderar materialet till ett skum som blockerar cellerna och på så vis bildar en barriär mot eld och gaser. Uppnår 90-240 minuters integritet och isolervärde när det svällande materialet har stängt ventilen.

Storlekar

KBS Fireblock Ultra™ går att beställa som kvadratiska, rektangulära eller cirkulära. De går att beställa i alla möjliga storlekar. Ventilen är 40 mm djup.

Några storleksexempel:

  • 500×150 mm
  • 400×100 mm
  • 300×300 mm
  • 900×100 mm
  • Cirkulära ventiler i alla vanligt förekommande mått (100mm, 125mm etc)
  • Exakta millimetermått går att beställa

 

Beskrivning

KBS Fireblock Ultra™ – Brandisolerande ventiler för montage i takfot, vägg, luftspalt, kanaler och skåp.

KBS Fireblock Ultra™är en självutlösande brandventil som möjliggör fri passage av luft vi normala temperaturer och aktiveras vid brand. Vid brandpåverkan expanderar speciella ventilationsceller till ett blockerande skum. Brandventilen kan monteras självständigt som brandbarriär i ventilationskanal, vägg, spalter, bjälklag eller som slutdon, överluftsdon m.m.

KBS Fireblock Ultra™är utvecklad för att stänga snabbt vid brandpåverkan (vid avgivande av inga eller lite rökgaser) samt att tillgodose en säker och isolerande tätning mot lågor och rök.

KBS Fireblock Ultra™kan rengöras med ljummet vatten, dammsugning eller tryckluft.

I tak eller dylikt rekommenderas komplettering med täckande ventilationsgaller eller insektsnät.

Projektering
Då olika brandkrav föreligger rekommenderas samråd med brandkonsult, brandansvarig eller lokal myndighet innan inköp och installation.