Nya byggregler ska ge ökade möjligheter

Det ska bli enklare att bygga mer effektivt och innovativt. Boverket har därför tagit fram en ny modell för bygg- och konstruktionsregler, som på sikt ska leda till att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter och större ansvar för att utveckla byggandet.

– Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att öka effektiviteten i byggandet, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket.

Den nya modellen för bygg- och konstruktionsregler som tagits fram av Boverket är en del i myndighetens regeringsuppdrag att förenkla och effektivisera byggprocessen. Målsättningen är ett regelverk med betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.

– Att förenkla Boverkets byggregler är en stor utmaning för hela samhällsbyggnadssektorn. De nya reglerna ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och göra det möjligt att få fram betydligt fler innovativa lösningar, säger Anders Sjelvgren.

Metoder och idéer för byggandet behöver utvecklas och bli mer innovativa. För att möjliggöra detta behövs förändringar på flera områden och ett av dessa är byggreglerna. Boverket har därför valt att kalla arbetet med de nya reglerna för “Möjligheternas byggregler”. Den nya regelmodellen ger samhällsbyggnadssektorn de förutsättningar den efterfrågar och behöver för att kunna vara mer proaktiv och ansvara för lösningar som möter de utmaningar som sektorn står inför, exempelvis hållbarhet och ekonomi.

Enligt den nya regelmodellen ska bygg- och konstruktionsreglerna bestå av färre regler och utformas som funktionskrav. Reglerna ska varken innehålla allmänna råd, hänvisningar till standarder eller hänvisningar till andra myndigheters och organisationers föreskrifter och riktlinjer. Det kommer att ge bättre förutsättningar för de företag som vill bli mer innovativa, men byggföretagen kan fortfarande använda de metoder de tillämpar i dagsläget.

Denna artikel är hämtad från maskinentreprenoren.se. Klicka på länken för att läsa artikeln i sin helhet.

Skribent: Ann-Louise Larsson
Chefredaktör/Ansvarig utgivare: Micael Appelgren
Publicerad: 2021-01-04

BIM-objekt – TENMAT Ventilerade Brandstopp

BIM-objekt – TENMAT Ventilerade Brandstopp

NYHET – Nu kan du ladda ner ett BIM-objekt (Revit) för TENMAT Ventilerade Brandstopp.

Vad är BIM?
BIM är en förkortning av Building Information Modeling och är en 3D-modelleringsprocess som beskriver byggprodukters tillverkningsprocess och som tillhandahåller digital information om produkterna. Man kan säga att BIM-objekt är digitala beskrivningar av produkter eller material.

BIM innehåller data och specifikationer om produkterna. Att arbeta med BIM är effektivt eftersom alla inblandade i projektet, arkitekter, ingenjörer och byggentreprenörer, får en tydlig överblick och insikt om hur deras jobb passar in i det övergripande projektet.

Tillgängligt för Revit
Vi kan nu erbjuda ett BIM-objekt för TENMAT Ventilerade Brandstopp, för att hjälpa dig som arbetar som arkitekt, designer, ingenjör och föreskrivande led med att planera och visualisera dina projekt på ett lätt och effektivt sätt.

Klicka här för att ladda ner BIM objektet

TENMAT Ventilerade Brandstopp – För takfot & fasad

TENMAT VENTILERADE BRANDSTOPP

TENMAT Ventilerade Brandstopp är en smidig, enkel och kostnadseffektiv brandskyddslösning avsedd för ventilerade luftspalter i både takfot och fasad. Brandstoppet består av ett grafitbaserat svällband som vid en brand expanderar kraftigt, stänger luftspalten och förhindrar att omfattande brandspridning sker. I händelse av en brand så måste luftspalten snabbt kunna förseglas så att inte elden kan få fäste i vindsutrymmet eller bakom fasadbeklädnaden till nästa våningsplan.

SNABBT MONTAGE, BÄST EKONOMI

TENMAT Ventilerade Brandstopp levereras på rulle (6,3 m/rulle) och kapas enkelt med kniv till rätt längd. Du stiftar fast den mot underlaget i luftspalten med 4 häftklammer per meter. Du skarvar produkten kant-i-kant och du får eventuellt bara spill från sista rullen. Det snabba och flexibla montaget gör att du sparar både tid och pengar till ditt byggprojekt.


ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV VENTILERANDE BRANDSKYDD

Det finns andra, liknande brandskyddsprodukter med svällande funktion på marknaden. När du väljer brandskydd till ditt byggprojekt så kan det vara värt att titta lite extra på totalkostnaden för detta. Det är ju inte bara brandskyddet i sig som kostar pengar. En stor utgiftspost att ta hänsyn till är själva montagekostnaden – som skiljer sig markant mellan olika lösningar. 

Vissa brandskydd tar längre tid att montera då det kan krävas specialverktyg, så som fast monterad vinkelkap. Likaså kan andra tidskrävande moment tillkomma, som att du måste täta mot reglar och mellan underliggare med mineralull eller annat brandsäkert material.

För att montera den här typen av brandskydd så kan även krävas tillstånd för heta arbeten, då risk för gnistbildning föreligger vid kapning av längder, samt närvaro av en brandvakt med tillgång till släckvagn.


Med TENMAT Ventilerade Brandstopp behövs inga specialverktyg vid montage. Inte heller behov av heta arbeten, släckvagn, brandvakt etc. Det enda som krävs är en byggkniv och en häftpistol.

TENMAT Ventilerade Brandstopp är enkelt att hantera på byggarbetsplatsen. Produkten är inte ömtålig att hantera då den består av ett relativt mjukt grafitband, omslutet av en skyddande PVC-plast. Risken för att produkten skulle skadas under hanteringen på bygget är således minimal.  

30-60 MINUTER BRANDMOTSTÅND

TENMAT Ventilerade Brandstopp börjar expandera när temperaturen i luftspalten når 180°C och sedan tar det ca 2 minuter för produkten att till fullo försegla luftspalten. Därefter ger produkten 30-60 minuter brandmotstånd i både integritet och isolering.

Här finner du montageanvisning för 30 minuter brandmotstånd, respektive 60 minuter brandmotstånd.

TENMAT Ventilerade Brandstopp för takfot och fasad är testad i luftspalter ända upp till 50mm (46mm fri luftspalt efter att brandstoppet är monterat). Produkten expanderar 25-30 gånger sin egen tjocklek och är förlåtande mot eventuella ojämnheter som finns i luftspalten. Läs mer i produktbladet.

För att uppnå ett fullgott brandskydd är det av stor vikt att kringliggande materialet runt brandstoppet dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas. Stäm alltid av med brandkonsult innan montage.

GEDIGET BRANDTESTAD PRODUKT

Resultatet från brandtestet granskades sedan noga av byggföretagets brandingenjör som fann att takfoten tillsammans med TENMAT Ventilerade Brandstopp uppfyllde de rådande brandkraven.

Det skall tilläggas att den diffusionsbarriär av polykarbonat som användes ovanpå vindsisoleringen bakom brandstoppet var orörd av både brand och värme efter testets avsutande, vid 66 minuter.

Denna video är helt baserad på testförloppet och beskriver utfallet:

OM FLAMEGUARD

Flameguard är sedan 2010 distributör för några av Europas främsta tillverkare av produkter inom passivt och aktivt brandskydd. Vi har lång och gedigen erfarenhet av av förebyggande brandskyddsarbeten i samband med nybyggnationer och renoveringar och vi har valt att främst specialisera oss på innovativa, kostnadseffektiva och högpresterande produkter för takfot och yttervägg.

Genom branschöverskridande samarbeten kan vi forma meningsfull och hållbar innovation för att lyckas möta framtidens krav och förväntningar på brandskydd. Tillsammans med byggbranschen skapar vi innovativa brandskydd för dagens medvetna byggföretag – och utvecklar hållbara lösningar för nästa generation. 


Vill du vara med och skapa framtidens brandskydd? Tveka inte att höra av dig med tankar och ideér om dina brandskyddsutmaningar i dina byggprojekt. Tillsammans med våra leverantörer och testinstitut kan vi hitta nya skräddarsydda lösningar på dina utmaningar

Flameguard nu i Norge!

Nu är vi tillbaka i Stockholm igen efter en fartfylld vecka på Bygg Reis Deg i Norge. Oj, vilken härlig och pulserande mässa! Vi hade mycket folk i montern hela tiden och mottagandet var otroligt positivt. Mässan som pågick under 4 dagar samlade fler än 600 utställare och över 45000 besökare – och i allt detta brus lyckades vi bli uppmärksammade av en journalist från ByggFakta Norge som genast publicerade denna nyhetsartikel om TENMAT Ventilerade Brandstopp.

Klicka här så kommer du till artikeln.

Tenmat Ventilerade Brandstopp – med helt nytt brandtest

Flameguard strävar alltid efter samverkan med byggbranschens olika intressenter. Tillsammans arbetar vi fram säkra lösningar som uppfyller myndighetskrav, funktionskrav och beställarkrav och som samtidigt är kostnadsmässigt fördelaktiga. Nu har vi därför genomfört ett nytt och rigoröst brandtest hos testinstitutet Warrington Fire i England.

Så här har vi testat & utmanat vår produkt för att du skall känna dig trygg i dina beslut

 • Ett av Sveriges största byggföretag definierade en takfot till testet. Vi lät dem i detalj definiera hur deras vanligaste takfot var konstruerad.
 • Brandkonsulterna bestämde hur testet skulle gå till och vad de ville se – för att på så vis säkerställa att produkten testades på ett korrekt, transparent och rättvisande sätt.
 • Warrington Fire utförde brandtesten. Vi monterade TENMAT Ventilerade Brandstopp i byggföretagets takfot och lät Warrington Fire genomföra de rigorösa brandtesterna efter brandkonsulternas exakta instruktioner.
En av de viktigaste aspekterna i testet var att brandförloppet skulle vara snabbt, och att temperaturkurvan skulle gå hastigt uppåt, för att simulera den risken som BBR 5:535 belyser, dvs ett fönster som exploderar av värmeutveckling, och att flammorna går upp mot takfoten. 
När man granskar testet, så ser man att vi avvikt något från standardbrandkurvan, och att testets faktiska temperaturer var ytterligare något mer ökande i början. Det påvisar hur snabbt produkten verkligen sväller när det blir varmt. Brandstoppet börjar svälla vid strax under 200°C, och sedan tar det ca 40 sekunder innan brandlisten svällt och stängt till hälften av luftspalten. Sedan ytterligare ca 1 minut innan hela spalten är stängd.

 

LADDA NER BRANDTESTET HÄR

Slutrapport Warrington Fire 2019 – Tenmat Ventilerade Brandstopp

 

TENMAT ventilerade brandstopp är en flexibel produkt som är enkel att montera i luftspalten. Brandstoppet kapas snabbt och exakt med kniv eller sax till önskad längd, för att sedan stiftas, skruvas eller spikas på plats.

Du behöver alltså ingen plåtsax, kap eller andra speciella verktyg vid montage. Du sparar därigenom mycket tid. Anpassa bara längden med hantverkskniv och stifta din den. Du skarvar produkten kant-i-kant och du får eventuellt bara spill från sista rullen.

TENMAT Ventilerade Brandstopp börjar expandera när temperaturen i luftspalten når 180°C och sedan tar det ca 2 minuter för produkten att till fullo försegla luftspalten. Därefter ger produkten 30-60 minuter brandmotstånd i både integritet och isolering.

Tenmat Ventilerade Brandstopp 

 • Listad i Svanens Husproduktportal
 • Byggvarubedömd
 • SundaHus-bedömd
 • Utförligt brandtestad
 • Mycket kostnadseffektiv
 • Enkel och snabb att montera
 • Minimalt med spill
 • Levereras på rulle (6,3m/rulle)
 • Kapas med kniv eller sax
 • Stiftas, spikas eller skruvas på plats
 • Förlåtande för ojämnheter i luftspalten
 • För luftspalter ända upp till 50mm

Flameguard är kvalificerad till R-Licens!


Känn dig trygg, -Vi har R-licens!
Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Läs mer här

Flameguard – Ett rekommenderat företag

Flameguard har tilldelats en etisk kvalitetsmärkning tack vare vårt sätt att agera mot kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik. För att erhålla en licens behöver man blir rekommenderad i sju olika steg. En licens går inte att köpa –  man måste bli rekommenderad. R-Företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen hos Flameguard.

Flameguard är sedan 2010 distributör för några av Europas främsta tillverkare av produkter inom passivt och aktivt brandskydd. Vi har lång och gedigen erfarenhet av förebyggande brandskyddsarbeten i samband med nybyggnationer och renoveringar. Flameguard har främst specialiserat sig på kostnadseffektiva och högpresterande produkter för takfot och yttervägg.

Flameguard har förbundit oss till att ta ett etiskt ansvar och följa etikpolicyn för R-licens. Som R-företag har vi etiska handlingsprinciper som lyder:

 • Vi som R-licensinnehavare uppträder alltid så professionellt och korrekt att det bidrar till ökat förtroende för affärsverksamhet och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media.
 • Vi som R-licensinnehavare bedriver vår affärsmässiga verksamhet på ett moraliskt oantastligt sätt och i enlighet med god affärssed och inom lagens råmärken.
 • Vi som R-licensinnehavare ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.
 • Vi som R-licensinnehavare ger alltid en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden.
 • Vi som R-licensinnehavare uppträder gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar samtidigt taktkänsla men talar aldrig osanning.
 • Vi som R-licensinnehavare vinnlägger oss om att skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Vi motverkar aktivt alla former av mobbning eller trakasserier.
 • När vi som R-licensinnehavare ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.

Behöver du hjälp med brandtätning?

 • Behöver du hjälp med brandtätning?
 • Är det snart dags för slutbesiktning på ditt projekt?
 • Behöver du rådgivning inom passivt brandskydd?

Då kan du anlita vårt systerföretag Brandtätarna – BCN Stockholm AB som din kompletta brandtätningsentreprenör för hela projektet, eller så använder du dem enbart för vissa typer av tätningar. Valet är ditt!

Ring oss på 08-712 48 00 om du behöver hjälp – vi kommer!

 

Om Brandtätarna – BCN Stockholm

Brandtätarna – BCN Stockholm AB är i grunden ett familjeföretag som startade redan hela vägen tillbaka till 1984, då vi tog fram ett av de första brandtätningssystemen på marknaden. Vi är idag ett ungt gäng pigga och duktiga montörer med höga ambitioner.  Vi är sedan flera år tillbaka certifierade i ISO 9001 & ISO 14001.

Vi är trevliga och professionella på arbetsplatsen. Vi är snabba och noggranna och behärskar många olika brandtätningssystem. Vi är ISO-certifierade och har utbildning i BBR kap 5. Självfallet så arbetar vi alltid med ID06 och så har vi kollektivavtal.

Men kanske viktigast av allt – efter utfört arbete så levererar vi tydliga och kompletta egenkontroller och utförandeintyg till kunderna.

Några referenser
 • Mälarenergi
 • Fortum Värme
 • Globen
 • Grand Hotel
 • Kulturhuset
 • TV4
 • H&M
 • Riksbanken
 • Polishuset
 • Vattenfall
 • Vägverket
 • Centralstationen
 • Jernhusen
 • Bonnier
 • Hötorgsskraporna
 • Kista Galleria
 • Solna Centrum
 • Västermalmsgallerian
 • Siemens
 • SVT
 • Yasuragi
 • Nacka Forum
 • Berns
 • PUB-husen

LÄS MER OM BRANDTÄTARNA HÄR

Köpvillkor hos oss på Flameguard

Köpvillkor hos oss på Flameguard

Priser och betalning
 • Varje vara anges med pris exklusive moms.
 • I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.
 • Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.
 • Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.
 • FG Sweden AB förbehåller sig rätten att återta den sålda egendomen intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt ingånget avtal.
Ångerrätt/retur
 • Du som kund har endast rätt att returnera sådan produkt som vi lagerhåller.
 • För produkter som vi ej lagerhåller gäller ingen returrätt.
 • För att återsända en vara måste du först göra en returförfrågan.
 • Returförfrågan skall ske inom 30 dagar från leveransdagen.
 • Returförfrågan görs via e-post till retur@flameguard.se.
 • Vid godkänd returförfrågan erhåller du ett returnummer.
 • Returen skall märkas med det returnummer du fick vid returförfrågan.
 • Vidare får retur göras endast under förutsättning att produkten återlämnas till oss i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning.
 • Har varan hanterats ovarsamt, är smutsig eller varit utsatt för vatten eller fukt ersätter vi ej returnerade varor.
 • Vid retur skall kopia av faktura bifogas.
 • Returen är godkänd först när vi mottagit och kontrollerat varan.
 • Returer ska skickas som paket, inte mot postförskott.
 • Det åligger dig som kund att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten.
 • Returfrakten sker på kundens risk.
 • En administrativ avgift på 250 kronor tas ut på alla returer.
 • Vid godkänd retur uttages 20% av varans pris i returavgift.
 • Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner du som kund genom noggrann undersökning att produkten är behäftad med fel eller brister skall du reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från leveransdagen. Sker icke sådan reklamation anses du som kund ha godtagit det skick som produkten levererats i.
Adress för retur av produkt

Flameguard
c/o Storex AB
Lillsjövägen 13
136 50 Jordbro

Observera att returer ska skickas som paket – inte mot postförskott. Vi hämtar inte ut paket som skickas till ombud. Det åligger dig som kund att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Returfrakten sker på kundens risk. Vid retur skall kopia av faktura bifogas. Returen skall märkas med det returnummer du fick vid returförfrågan.

 

Garantier och service
 • Varorna har i olika utsträckning genomgått accelererat ålderstest, känslighet mot Rh m.m.
 • Läs dokumentation på respektive produkt, eller via mail erhållen kompletterande information för din produkt.
 • Vi hanterar Support-frågor för våra varor på helgfria vardagar under normala öppettider.
Privat Policy
 • När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter och/eller företagsuppgifter.
 • I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.
 • Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig.
 • Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.
 • Vi kommer inte att sälja eller föra vidare någon information som gäller företagets uppgifter eller personuppgifter.
Leveranser
 • Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt.
 • Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.
 • Ej levererade varor returneras till oss, om ifylld adress eller kontaktuppgifter ej stämmer.
 • För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 650:-.
Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Blogginlägg ifrån DSPA.se

 

DSPA Aerosol

 

Portabelt & Fast Släcksystem

Brandtätarna´s blogg

 

Brandtätarna®

 

Entreprenader Brandskydd

Flameguard

Besöksadress: Vintervägen 2B, 135 40 Tyresö, Sverige

Kontakta oss