TENMAT Ventilerade Brandstopp

TENMAT Ventilerade Brandstopp för luftspalter i takfot och yttervägg är ett flexibelt och högpresterande svällband som medför ett snabbt och enkelt montage.

Brandstoppet används där man vill behålla den ventilerade luftspalten och samtidigt utforma takfoten så att omfattande brandspridning begränsas.

TENMAT Ventilerade Brandstopp är listad i Svanens Husproduktportal.

Läs mer & beställ här

TENMAT Brandhylsa

TENMAT Brandhylsa säkrar upp brandcellen vid montage av plaströr. Mycket enkelt montage som kan ske av rörmokare, isolerare, snickare eller brandtätare.

Sätt TENMAT Brandhylsa på röret och skjut in i håltagningen, anpassa längden med kniv.

Läs mer & beställ här

TENMAT Linjärtätningar

TENMAT Linjärtätningar är en serie mjuka foglister av brandsvällande material som är skyddade av en krympplast. De är flexibla och lätta att använda, montera och anpassa.

För brandtätning av springor, väggelement, bjälklag, brandavskiljande vägg på vind och vid inglasning av balkonger, för brandavskiljande funktion mellan radhus, vindar, öppningar och under tegelpannor.

Läs mer & beställ här

Odice Flexilodice

Odice Flexilodice  är en grafitbaserad flexibel och svällande tätning för dörrkarmar och dörrblad. När produkterna utsätts för värme, sväller materialet i den termoplastiska profilen och det svällande ämnet expanderar till åtminstone 11 gånger sin ursprungliga tjocklek.

Det mikroporösa skiktet som bildas under expansion förhindrar passage av rök eller heta gaser.

Läs mer & beställ här

Kontakta oss

Är du intresserad av mer information om våra produkter? 

Tveka inte att höra av dig!

Ring oss på tel: 08 – 712 52 00