Flameguard

Flameguard är sedan 2010 distributör för några av Europas främsta tillverkare av produkter inom passivt och aktivt brandskydd. Vi har lång och gedigen erfarenhet av av förebyggande brandskyddsarbeten i samband med nybyggnationer och renoveringar och vi har valt att främst specialisera oss på innovativa, kostnadseffektiva och högpresterande produkter för takfot och yttervägg.

Genom branschöverskridande samarbeten kan vi forma meningsfull och hållbar innovation för att lyckas möta framtidens krav och förväntningar på brandskydd. Tillsammans med byggbranschen skapar vi innovativa brandskydd för dagens medvetna byggföretag – och utvecklar hållbara lösningar för nästa generation. 

Vill du vara med och skapa framtidens brandskydd? Tveka inte att höra av dig med tankar och ideér om dina brandskyddsutmaningar i dina byggprojekt. Tillsammans med våra leverantörer och testinstitut kan vi hitta nya skräddarsydda lösningar på dina utmaningar

Våra Leverantörer

De innovativa lösningar vi erbjuder baserar vi inte enbart på det breda produktutbud och användningsområden som vi förser Skandinavien med, utan vi väger även in aspekter som vi värderar högt utöver funktionen.
Erfarenhet, kunskap och support hos våra handplockade leverantörer är på högsta möjliga nivå, där vi eftersträvar en nära och direkt kontakt avseende kunders feedback, frågeställningar, tillsammans med er branschkunskap – till att återinvestera, produktutveckla och finputsa på våra produktsystem tills vi uppnår en högre nivå av kundtillfredsställelse och värdeökning.
Nedan följer information om de tillverkare vi representerar i Skandinavien samt en beskrivning om företagen och dess kvalitetsarbete.

Tveka inte att höra av dig om du blir mer nyfiken på det sortiment som vi inte har tagit in ännu!

TENMAT LTD

TENMAT är en av världens ledande tillverkare av specialiserade, högpresterande och innovativa passiva brandskydd för byggindustrin. Bolaget har huvudkontor i Manchester i England och försäljning i över 50 länder. 

TENMAT:s utbud av brandskyddsprodukter och material bygger på brandsvällande material – tekniskt avancerade brandskyddsmaterial som expanderar snabbt vid värme. Företaget använder uteslutande internt tillverkade brandskyddsmaterial och differentierar sig från konkurrenterna genom deras kapacitet att justera och anpassa materialen för krävande tillämpningar. 

Möjligheten att tillverka färdigformade komponenter utan behov av stödjande metallkonstruktioner innebär att produkterna är lättare och enklare att installera än konkurrerande lösningar och branschens standardlösningar. 

Ett exempel på detta är utbudet av ventilerade brandstopp som används i luftspalter i takfot och fasad. Sådana system är utformade för att hållas åtskilda från byggnadens inre struktur vilket ger en luftspalt för ventilation och förbättrad energieffektivitet. 

TENMAT:s brandskyddsprodukter erbjuder fantastiska prestanda som understöds av omfattande testdata från externa och oberoende parter, så att arkitekter, installatörer och byggnadsinspektörer kan känna sig trygga med byggnadernas brandsäkerhet. 

TENMAT:s position som världsledande tillverkare bygger på förmågan att lösa problem genom uppfinningsrikedom och utveckling av innovativa material. Bolagets 20-personer starka FoU-avdelning utgör den drivande kraften för TENMAT:s innovativa, banbrytande forskning – och det är här nya material utvecklas, designas och testas.

Housegard LITHEX6-13A

Den perfekta brandsläckaren för företagets verktygscontainer och byggbod. Ett måste på platser där man laddar och lagrar batterier!

TENMAT Ventilerade Brandstopp för luftspalter i takfot och yttervägg är ett flexibelt och högpresterande svällband som medför ett snabbt och enkelt montage.

Brandstoppet används där man vill behålla den ventilerade luftspalten och samtidigt utforma takfoten så att omfattande brandspridning begränsas.

TENMAT Ventilerade Brandstopp är listad i Svanens Husproduktportal.

TENMAT Brandhylsor säkrar upp brandcellen vid montage av plaströr. Mycket enkelt montage som kan ske av rörmokare, isolerare, snickare eller brandtätare.

Sätt TENMAT Brandhylsa på röret och skjut in i håltagningen, anpassa längden med kniv.

Housegard Lith-EX släckspray AVD

En unik släckspray som är speciellt framtagen för att bekämpa litiumbatteribränder.

TENMAT Linjärtätningar är en serie mjuka foglister av brandsvällande material som är skyddade av en krympplast. De är flexibla och lätta att använda, montera och anpassa.

För brandtätning av springor, väggelement, bjälklag, brandavskiljande vägg på vind och vid inglasning av balkonger, för brandavskiljande funktion mellan radhus, vindar, öppningar och under tegelpannor.

Tenmat Luftdon är brandklassade till- och frånluftsdon som hindrar branden från att sprida sig in till ventilationssystemet och är ett alternativ till brandspjäll i metall.

En brandsvällande tätning är monterad i luftdonet vilken sväller kraftigt och förseglar ventilationsöppningen i händelse av brand. Produkten monteras på samma sätt som konventionella luftdon och begränsar inte luftflödet.

Odice Flexilodice  är en grafitbaserad flexibel och svällande tätning för dörrkarmar och dörrblad. När produkterna utsätts för värme, sväller materialet i den termoplastiska profilen och det svällande ämnet expanderar till åtminstone 11 gånger sin ursprungliga tjocklek.

Det mikroporösa skiktet som bildas under expansion förhindrar passage av rök eller heta gaser.