TENMAT Ventilerade Brandstopp

TENMAT Ventilerade Brandstopp för luftspalter i takfot och yttervägg är ett flexibelt och högpresterande svällband som medför ett snabbt och enkelt montage.

Brandstoppet används där man vill behålla den ventilerade luftspalten och samtidigt utforma takfoten så att omfattande brandspridning begränsas.

TENMAT Ventilerade Brandstopp är listad i Svanens Husproduktportal.

TENMAT Brandhylsa

TENMAT Brandhylsor säkrar upp brandcellen vid montage av plaströr. Mycket enkelt montage som kan ske av rörmokare, isolerare, snickare eller brandtätare.

Sätt TENMAT Brandhylsa på röret och skjut in i håltagningen, anpassa längden med kniv.

TENMAT Linjärtätningar

TENMAT Linjärtätningar är en serie mjuka foglister av brandsvällande material som är skyddade av en krympplast. De är flexibla och lätta att använda, montera och anpassa.

För brandtätning av springor, väggelement, bjälklag, brandavskiljande vägg på vind och vid inglasning av balkonger, för brandavskiljande funktion mellan radhus, vindar, öppningar och under tegelpannor.

TENMAT Brandklassade Luftdon

Tenmat Luftdon är brandklassade till- och frånluftsdon som hindrar branden från att sprida sig in till ventilationssystemet och är ett alternativ till brandspjäll i metall.

En brandsvällande tätning är monterad i luftdonet vilken sväller kraftigt och förseglar ventilationsöppningen i händelse av brand. Produkten monteras på samma sätt som konventionella luftdon och begränsar inte luftflödet.

Odice Flexilodice

Odice Flexilodice  är en grafitbaserad flexibel och svällande tätning för dörrkarmar och dörrblad. När produkterna utsätts för värme, sväller materialet i den termoplastiska profilen och det svällande ämnet expanderar till åtminstone 11 gånger sin ursprungliga tjocklek.

Det mikroporösa skiktet som bildas under expansion förhindrar passage av rök eller heta gaser.

Anlita Brandtätarna - BCN Stockholm

 

Anlita oss som brandtätare för hela ditt projekt, eller använd oss enbart för vissa typer av tätningar. Valet är ditt!  

Vi är trevliga, professionella, snabba och noggranna och vi behärskar många olika brandtätningssystem.

Men kanske viktigast av allt, efter utfört arbete så levererar vi tydliga och kompletta egenkontroller och utförandeintyg till dig.