Tenmat Mark 2 – Brandtätningssystem för ventilerad takfot

Med omedelbart brandmotstånd

Tenmat Mark 2 – Brandtätningssystem med skyddande insektsnät av metall – begränsar risken för brandspridning. I händelse av en brand förseglar svällbandet luftspalten samtidigt som sticklågor, gnistor och värme effektivt fastnar i det finmaskiga metallnätet.

Bedömd och godkänd

 • Tenmat Mark 2 kan i det utförande som beskrivs i tillhörande montageanvisning användas för att uppfylla avsnitt 5:535 i BBR. (Läs mer i BTU 210125).
 • Bedömd och godkänd av Byggvarubedömningen (BVB).
 • Godkänd att använda i Svanenmärkta byggprojekt – Listad i Svanen Husproduktportal.
 • Bedömd av SundaHus.
 • Gediget brandtestad.
 • Snabb att montera – överlägsen byggekonomi.

Klicka här för att läsa mer om Tenmat Mark 2 Brandtätningssystem

NYHET  – JUNI 2021

Tenmat RTF – Brandstopp för Takpannor och Taknock

Brandskydd för byggnader med flera bostäder/delat takutrymme

Tenmat RTF – Brandstopp för Takpannor och Taknock är avsedda att ge brandbeständighet mellan tak-/ nockpannor och underliggande skiljeväggar/bärväggar som separerar bostäder innanför takutrymmet.

 • Brandmotstånd upp till 60 minuter.

 • Idealiskt för byggnader med flera bostäder/delat takutrymme.

 • Brandtestat enligt BS EN 1363-1:2020 med kompletterande riktlinjer från TDG19.

 • Max mellanrum mellan pannans undersida och väggens ovansida på 96 mm.

 • Lämpligt för murade väggar och regelväggskonstruktioner, testat i kombination med ett brännbart ventilationsmembran, träreglar och mekaniskt fästa takpannor (torr metod utan murbruk).

 • Design med låg profil för att passa med ett brett urval av takpannor.

Klicka här för att läsa mer om Tenmat RTF – Brandstopp för takpannor och taknock

Tenmat Ventilerade Brandstopp

Brandskydd för luftspalter i takfot & fasad

Tenmat Ventilerade Brandstopp är en smidig och kostnadseffektiv brandskyddslösning för ventilerade luftspalter i både takfot och fasad. Brandstoppet består av ett svällband som vid en brand expanderar kraftigt, stänger luftspalten och förhindrar att omfattande brandspridning sker. Brandstoppet börjar expandera när temperaturen i luftspalten når 180°C och sedan tar det ca 2 minuter för produkten att till fullo försegla luftspalten. Därefter ger produkten 30-60 minuter brandmotstånd i både integritet och isolering. Mått: 6,3m (L) x 75mm (B) x 4mm (H).

 • Bedömd och godkänd av Byggvarubedömningen (BVB).
 • Godkänd att använda i Svanenmärkta byggprojekt – Listad i Svanen Husproduktportal.
 • Bedömd av SundaHus.
 • Gediget brandtestad av Warrington Fire.
 • Snabb att montera – bäst byggekonomi
 • Levereras på rulle (6,3m/rulle)

Klicka här för att läsa mer om Tenmat Ventilerade Brandstopp

KBS Fireblock Ultra™ – Brandisolerande ventiler 

Brandskydd för takfot, vägg, luftspalt, kanaler & skåp

Med KBS Fireblock Ultra™erbjuder vi en hel serie med passiva brandventiler som möjliggör fri luftpassage – samtidigt som de förhindrar och reducerar brandspridning.

Brandventilerna är tillverkade av spjälor av ett högeffektivt och fuktresistent svällande (intumescerande) material som är inkapslat i en specialdesignad galvaniserad stålram.

Vid brand expanderar materialet till ett skum som blockerar cellerna och på så vis bildar en barriär mot eld och gaser.

Uppnår 90-240 minuters integritet och isolervärde när det svällande materialet har stängt ventilen.

Klicka här för att läsa mer om vårt urval av Fireblock Ultra brandisolerande ventiler

TENMAT Linjärtätningar

TENMAT Linjärtätningar är fullt svällande brandtätningar för springor, fogar, väggelement, bjälklag, brandavskiljande väggar på vind och vid inglasning av balkonger. 

Linjärtätningen består av en mjuk foglist av ett svällande material som är skyddad av en krympplast. Den är flexibel och lätt att använda, montera och anpassa. Finns i ett flertal dimensioner.

De tåliga tätningarna monteras under sammanpressning och tillåter upp till 50% fogrörelser. De passar både vertikala och horisontella fogar. Tätningarna erbjuder 2-4 timmars brandskydd för fogar i brandklassade väggar och golv.

Klicka här för att läsa mer om vårt urval av linjärtätningar 

TENMAT Brandhylsor för rör

Enkel och effektiv brandtätning för plaströr – rörisolering och strypare i en och samma produkt!

TENMAT Brandhylsa är en smidig lösning för att säkra upp brandcellen vid montage av plaströr. Med brandhylsan får man en isolerad installation av röret, och även en godkänd brandtätning, då materialet i rörskålen sväller upp vid brand och stänger det utrymmet där plaströret är. 

Mycket enkelt montage som kan ske av rörmokare, isolerare, snickare eller brandtätare. Sätt TENMAT Brandhylsa på röret och skjut in i håltagningen, anpassa längden på rörskålen med en kniv och täta med lämplig brandfog.

Finns i ett flertal dimensioner.

Klicka här för att läsa mer om vårt urval av brandhylsor

TENMAT brandklassade luftdon 

TENMAT Luftdon är brandklassade till- och frånluftsdon som hindrar branden från att sprida sig in till ventilationssystemet och är ett mycket kostnadseffektivt alternativ till brandspjäll i metall. De brandklassade luftdonen erbjuder upp till 60 minuters brandklassning.

Luftdonen är utvecklade för att monteras i innertak och återställer brandcellens brandklassning vid dragning av ventilation. En brandsvällande tätning är monterad i luftdonet vilken sväller kraftigt och förseglar ventilationsöppningen i händelse av brand. Produkten monteras på samma sätt som konventionella luftdon och begränsar inte luftflödet. 

Luftdonen finns i olika storlekar och passar de vanligt förekommande diametrarna på marknaden.

Klicka här för att läsa mer om vårt urval av brandklassade luftdon 

ODICE Flexilodice – svällande brandtätning för dörrar 

ODICE Flexilodice är en flexibel, svällande grafitbaserad brandtätning för användning i dörrar, dörrkarmar, beslag, luckor, spjäll, mellanväggar och konstruktionselement. ODICE Flexilodice svällande brandlist är avsedd för både inom- och utomhusbruk.

När brandlisten exponeras för värme expanderar materialet till minst 11 gånger sin ursprungliga tjocklek, vilket gör brandlisten till en effektiv barriär mot eld, heta gaser och varm rök. Det mikroporösa skiktet som bildas under expansion förhindrar passage av rök eller heta gaser.

Produkten levereras på rulle (100 lpm/rulle) med måtten måtten 10mm*2mm.

Finns i 3 färger – röd, vit och svart.

Klicka här för att läsa mer om vårt urval av Flexilodice

Släckgranat DSPA 5 – Aerosolsprinkler

DSPA 5 är ett mycket kraftfullt FIP-verktyg för att snabbt och effektivt bekämpa bränder i stängda utrymmen – utan att man själv behöver gå in i det brinnande utrymmet. 

DSPA 5 köper därmed värdefull tid tills förstärkning anländer. Med hjälp av DSPA 5 kan du påverka branden i ett tidigt skede, fördröja brandförloppet och ibland också släcka ut branden helt. 

Det ultimata verktyget för exempelvis sjukhus, hotell, bostadsrättsföreningar, garage, datorhallar, arkiv, polis, brandförsvar, väktare och annan utbildad personal.

En enda granat klarar att fylla 110 m3 med aerosoler, som snabbt sänker temperaturen med upp till 700 grader och effektivt slår ut bränder i klass A, B, C och F. 

Klicka här för att läsa mer om Släckgranat DSPA-5 – Aerosolsprinkler

GreenPort FST – Brandsläckargranat med Aerosol

Den nya generationens släckgranat är här!
GreenPort FST är ett portabelt insatsverktyg som används av brandmän, polis, försvaret och ”first responders” som ett mycket effektivt verktyg vid bränder i tidigt skede för att dämpa elden innan man hunnit påbörja släckarbetet, samt vid fullt utvecklade bränder.

Utveckling av denna nya enhet genomsyras av kunskap, erfarenhet och insatsrapporter av de släckgranater som nu funnits på marknaden i mer än 15 år.

Man har tagit tillvara på alla bra parametrar och förädlat den numera välkända aerosoltekniken. Samtidigt har tillverkaren lagt till en elektronisk startare för ökad driftsäkerhet och gjort enheten vattentät samt mycket kraftfull för att fungera i större utrymmen.

Klicka här för att läsa mer om GreenPort FST – Brandsläckargranat med Aerosol

Ring eller maila oss idag om du har frågor!

Behöver du veta mer om produkten eller montaget? Hör av dig så hjälper vi dig inom kort!

För kontakt:

Flameguard Sverige

FG Sweden AB
VAT.nr. SE556810855801

Besöksadress:
Vintervägen 2B
135 40 Tyresö

Telefon: 020-12 12 21
e-post: sales@flameguard.se