GreenPort FST V4 – Aerosolgranat för FIP och ledningsbil – NY VERSION

Kraftfull släckgranat med Aerosol. Vattentät och utrustad med elektronisk tändning.

9,800.00 kr Finns i lager badge Godkända av Nordisk E-handelcertifiering

Skicka förfrågan

GreenPort FST V4 är ett portabelt och kraftfullt insatsverktyg för brandbekämpning i byggnader och andra stängda konstruktioner. Enheten är speciellt framtagen för FIP/FIB, ledningsbil, brandförsvar, polis, väktare, värn, fastighetsskötare och annan utbildad personal.

 

 

Produktbeskrivning
Produktbeskrivning

Nya GreenPort FST V4 är ett kraftfullt och mycket effektivt verktyg vid bränder i tidigt skede för att dämpa eller slå ut en brand – innan man hunnit påbörja släckarbetet, samt vid fullt utvecklade bränder.

 

En enda släckgranat klarar att fylla 100 m3 med aerosoler, som snabbt kyler ner den fibrösa brandhärden med över 100 grader/minut och undertrycker lågorna i utrymmet inom några sekunder.

 

Släckgranaten slår ut bränder i klass A, B, C och F. Då aerosolen inte är elektriskt ledande är enheten även lämplig för elbränder (upp till 75 kV).

 

GreenPort FST V4 är utrustad med elektronisk startare för ökad driftsäkerhet. Dessutom är  enheten vattentät och okänslig för fukt.

 

Fakta:

 • Vikt: 5200 gram
 • Kapacitet: 100 m3
 • Urladdningstid: 30 sekunder
 • Aktivering: Elektronisk startare, manuell aktivering
 • Driftförhållanden: -40°C – +54°C
 • Mått: 330 x 235 x 119 mm
 • Brandklass: A – B – C – F, el upp till 75 kV

 

 

Elektroniskt tändningssystem
Elektroniskt tändningssystem

GreenPort FST V4 är icke-trycksatt och aktiveras manuellt genom att man drar en tapp vilken utlöser ett elektroniskt tändningssystem. En visuell LED-indikering visar tydligt att enheten är aktiverad.

Användning
Användning

GreenPort FST V4 är speciellt framtagen för Förste Insats Person (FIP) och Första Insats Befäl (FIB) och andra utbildade personer som snabbt kan ta sig till olycksplatsen.

 

FIP/FIB möjliggör för räddningstjänsten att tidigarelägga en första åtgärd. Bränder i byggnader är dynamiska händelser och ingen insats är den andra lik.  Möjligheten att kombinera flera olika släcksystem under en och samma insats kan vara avgörande för resultatet.

 

GreenPort FST V4 används därför av FIP/FIB för brandbekämpning i både tidigt skede, men också i fullt utvecklad brand – för att snabbt kyla ner och fördröja brandförloppet,  innan insatssyrkan anländer.

 

GreenPort FST V4 används med fördel av:

  • First Responders
  • Brandförsvar
  • Polis
  • Väktare
  • Fastighetsskötare
  • Hotell
  • Vandrarhem
  • Skolor
  • Förskolor
  • Äldreboenden
  • Särskilt boende
  • Rederier
  • Sjukhus
  • Bostadsrättsföreningar
  • Köpcentrum
  • Bilhallar
  • Bilverkstäder
  • Företagshotell
  • Datorhallar
  • Arkiv
  • Garage
  • Lager/Förråd
  • Mässor
  • Sport/simhallar
  • Gym
  • Lantbruk
  • Stugbyar
Säkerhet
Säkerhet

Vid en brand räknas varje minut. En insats med invändig släckning genom rökdykning bedöms enligt Arbetsmiljöverket som ett av de mest riskfyllda arbetsmomenten. Med hjälp av GreenPort FST V4 blir släckningsarbetet och arbetsmiljön för rökdykarna säkrare.

 

Släckgranaten förhindrar övertändning och back-draft, sänker temperaturen och slår bort lågorna. Att släcka ut branden kräver betydligt mindre mängd släckvatten vilket gör att kostnaderna för sanering och skadorna på egendomen minskar.

 

Aerosolen i GreenPort FST V4 tar inte bort något syre och har ingen negativ påverkan på varken människor eller djur,  den är inte heller elektriskt ledande.

Vattentät
Vattentät

GreenPort FST V4 är vattentät och okänslig för fukt. Detta har gjorts möjligt genom att släckgranaten saknar pyroteknisk startare.

Fördelar
Fördelar
 • Inga lågor eller gnistor kommer från enheten
 • Ingen syrenedsättning sker
 • Elektronisk tändning, inga pyrotekniska startare
 • 15 års hållbarhet
 • Aktiverings indikering via LED
 • Utbytbart batteri (håller i 15 år)
 • EPA har listat släckmedlet på SNAP (https://www.epa.gov/snap)
 • Ej giftig, ej korrosiv
 • Ej elektriskt ledande

Spela filmen

VIDEOGUIDE

GreenPort FST - Demo Ågesta

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av brandskydd och guidar era hela vägen från inköp, till installation och underhåll.

Känn dig trygg. Vi har R-licens.

Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash@2x

Peter Ekström

Group 4005

Sofie Järvinen

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash

Tobias Chevalier