DSPA-5 – Brandsläckargranaten

6,700.00 kr

Moms tillkommer

DSPA-5 är ett kontrollverktyg som köper tid innan brandkår anländer.
Den kan användas av Polis, Väktare eller Utbildad personal på ett företag.
Möjligheten finns nu för den som är först på plats vid en fullt utvecklad brand,
att göra en insats utan att behöva gå in i det brinnande utrymmet.

Ett säkert sätt att köpa tid, slå bort lågorna och även kunna släcka en brand
för att kunna påbörja utrymning av fastigheten.
DSPA-5 minskar användningen av vatten och därmed skador på fastigheten,
och återställningen av utrymmet blir betydligt billigare.

När det inte går att släcka eller dämpa en brand med en vanlig pulversläckare
är DSPA-5 verktyget som man ska använda.
Den fungerar utmärkt i stängda utrymmen, och kan hantera fullt utvecklade bränder
i flera rum tack vare aerosolens goda egenskaper.

5 i lager

Artikelnr: ART100005 Kategori:

Beskrivning

DSPA-5 Portabelt verktyg

Insatsverktyg för Förste Insatsperson
Sänk temperaturen snabbt och köp tid
innan hjälp kommer till platsen.
DSPA-5

Fördelar:
  – Säkrare insats, då man inte behöver vara i eller i närheten
    av utrymmet. Dra sprinten och släng in.
  – Kan hantera fullt utvecklade bränder i flera rum
  – Mindre vatten behövs
  – Ej farligt för människor och djur
  – Miljövänligt, ingen påverkan alls
  – Perfekt för FIP, att kunna köpa tid innan förstärkning kommer
  – Stoppar övertändning genom snabb värmesäkring
  – Fyller ett utrymme på 60 kbm och kan göra lyckade insatser
    på upp till 100-120 kbm med 1(!) DSPA-5.  Är det större använd fler.
  – Exploderar inte, ligger still där man placerar den, säkrare om det
finns
liv att rädda i utrymmet.

Köp tid innan brandkåren kommer
med DSPA-5. För Sjukhus, Hotell,
Polis, väktare och tränad personal!
DSPA
  Fördelar:
  – Köp tid innan brandkår kommer
  – När elden är för stor för pulversläckare
  – För geografiskt avlägsna platser
  – Där utrymning ej är aktuellt
  – När det inte finns rökdykare som kan
    komma åt brandhärden.
  – Behövs inte lösas ut i närheten av branden,
    utan endast i samma rum.
  – Ej Farlig för människor och djur
  – Ingen påverkan på Miljön
  – Tar INTE bort syret!