Släckgranat DSPA 5 – Aerosolsprinkler

6,700.00 kr

Moms tillkommer

OBS – Ny kraftfull version av DSPA 5 ute NU!

DSPA 5 är ett mycket kraftfullt FIP-verktyg för att snabbt och effektivt bekämpa bränder i stängda utrymmen – utan att man själv behöver gå in i det brinnande utrymmet. DSPA 5 köper därmed värdefull tid tills förstärkning anländer. Med hjälp av DSPA 5 kan du påverka branden i ett tidigt skede, fördröja brandförloppet och ibland också släcka ut branden helt. 

 

 • Köper tid tills förstärkning anländer
 • Reducerar vattenmängd vid släckning
 • Minskar skador på egendom
 • Tar inte bort syret eller påverkar koloxidnivån
 • Ingen negativ påverkan på miljö & atmosfär
 • Ofarlig för människor och djur
 • Ej korrosiv
 • Bevarar bevis på brandorsaken
Artikelnr: ART100005 Kategorier: ,

DSPA-5 Portabelt verktyg

Insatsverktyg för Förste Insatsperson
Sänk temperaturen snabbt och köp tid
innan hjälp kommer till platsen.
DSPA-5

Fördelar:
  – Säkrare insats, då man inte behöver vara i eller i närheten
    av utrymmet. Dra sprinten och släng in.
  – Kan hantera fullt utvecklade bränder i flera rum
  – Mindre vatten behövs
  – Ej farligt för människor och djur
  – Miljövänligt, ingen påverkan alls
  – Perfekt för FIP, att kunna köpa tid innan förstärkning kommer
  – Stoppar övertändning genom snabb värmesäkring
  – Fyller ett utrymme på 60 kbm och kan göra lyckade insatser
    på upp till 100-120 kbm med 1(!) DSPA-5.  Är det större använd fler.
  – Exploderar inte, ligger still där man placerar den, säkrare om det
finns
liv att rädda i utrymmet.

Köp tid innan brandkåren kommer
med DSPA-5. För Sjukhus, Hotell,
Polis, väktare och tränad personal!
DSPA
  Fördelar:
  – Köp tid innan brandkår kommer
  – När elden är för stor för pulversläckare
  – För geografiskt avlägsna platser
  – Där utrymning ej är aktuellt
  – När det inte finns rökdykare som kan
    komma åt brandhärden.
  – Behövs inte lösas ut i närheten av branden,
    utan endast i samma rum.
  – Ej Farlig för människor och djur
  – Ingen påverkan på Miljön
  – Tar INTE bort syret!

DSPA 5 – Effektivt verktyg för FIP

DSPA 5 släckgranat är ett verktyg framtaget för FIP “förste insats person” för att snabbt kunna bekämpa bränder i stängda utrymmen. Den köper värdefull tid tills förstärkning anländer och minskar därmed skador på egendom, samt gör arbetet säkrare Det ultimata verktyget för exempelvis sjukhus, hotell, bostadsrättsföreningar, garage, datorhallar, arkiv, polis, brandförsvar, väktare och annan utbildad personal.

DSPA 5 är en oerhört kraftfull aerosolsprinkler. En enda granat klarar att fylla 110 m3 med aerosoler, som snabbt sänker temperaturen med upp till 700 grader och effektivt slår ut bränder i klass A, B, C och F. DSPA-5 minskar användningen av vatten och därmed skador på fastigheten – och återställningen av utrymmet blir betydligt billigare. Aerosolen har minimal påverkan på miljön och den är inte heller farlig för människor och djur.

Revolutionerande teknik

DSPA 5 är ett effektivt och pålitligt hjälpmedel för förste insatsperson. Den gör det möjligt att påverka branden i ett tidigt skede, fördröja brandförloppet och ibland också släcka branden helt. En enda DSPA 5 kan fylla ett utrymme på 110 m3 med aerosoler vilket sänker temperaturen, slår bort lågorna och gör det säkert för släckteamet att ta sig in för att fortsätta räddningsarbetet. I källarbränder där det är svårt att ta sig in p.g.a. den höga temperaturen, eller där det finns risk för övertändning fungerar DSPA 5 utmärkt.

Ofarlig för miljö, människor och djur

Aerosolen är sammansatt av främst kalium-bikarbonat. Den innehåller inget natrium eller klor och är säker att använda i närheten av elektronik eller annan utrustning. DSPA 5 reducerar skador på egendom tack vare minskad mängd vatten som behövs vid efter-släckning. Branden hålls nere så länge som aerosolen finns kvar i utrymmet.

Fördelar

 • Köper tid tills förstärkning anländer
 • Tar inte bort syret eller påverkar koloxidnivån
 • Ingen negativ påverkan på miljö & atmosfär
 • Ofarlig för människor och djur
 • Ej korrosiv
 • Reducerar vattenmängd vid släckning
 • Minskar skador på egendom
 • Bevarar bevis på brandorsaken 
 • När elden är för stor för pulversläckare
 • För geografiskt avlägsna platser
 • Där utrymning ej är aktuellt
 • När det inte finns rökdykare som kan komma åt brandhärden
 • Behövs inte lösas ut i närheten av branden, utan endast i samma rum

Kontakta mig om du har frågor om släcksystem med aerosol.