Tenmat System Mark 2

Brandtätningssystem med flamskydd för ventilerad takfot. Bedömd av SAK3 certifierade brandkonsulter. Brandprovad enligt TGD19 /prEN 1364-6:201X med 30-60 min brandmotstånd.

Pris på begäran Finns i lager badge Godkända av Nordisk E-handelcertifiering

Skicka förfrågan
Produktbeskrivning
Produktbeskrivning

Tenmat Mark 2 är ett enkelt och säkert brandtätningssystem bestående av ett massivt svällband och ett finmaskigt och hållfast aluminiumnät för skydd av luftspalter i takfot. Svällbandet är grafitbaserat och expanderar 30 gånger sin egen tjocklek vid brandpåverkan och stänger luftspalten. Svällbandet är omslutet av en blå PE-plast.

 

I händelse av en brand förseglar svällbandet luftspalten samtidigt som sticklågor, gnistor och värme effektivt fastnar i det flamskyddande nätet och förhindrar spridning av brand.

Bedömd och godkänd
Bedömd och godkänd

Tenmat Mark 2 kan i det utförande som beskrivs i montageanvisningen användas för att uppfylla avsnitt 5:535 i BBR. För den beskrivna konstruktionen och montagesättet bedöms utförandet medföra att risken för brandspridning från fönster till vind är begränsad (Läs mer i BTU 210125)

 

Svällbandet är bedömt och godkänt för användning av:

 • Sunda Hus – Betyg B
 • Byggvarubedömningen (BVB) – Bedömningsnivå Gul – Accepteras
 • Miljöbyggnad – Guld
 • Listad hos Svanens Husproduktportal – godkänd att användas i Svanenmärkta byggprojekt
 • Listad hos Nordisk Miljömärkning

 

Tekniska data
Tekniska data
 • Artikelnummer: EFB-M2
 • Dimension: Svällband: 6,3m x 4 mm x 75 mm. Aluminiumnät: 150 mm x 1,3 mm x 1,1 mm
 • Brandmotstånd 30 – 60 minuter enligt TGD19 och prEN 1364-6:201X
 • Max höjd på luftspalt: Upp till 50 mm (46 mm fri luftspalt efter montage)
 • Expansion vid brand: Svällbandet sväller 30 ggr sin egen tjocklek (30:1)
 • Åldersbeständighet: 60 år – testat med accelererade åldringstest
 • Underhåll: kräver inget speciellt underhåll för att säkerställa funktion vid brand
Utförligt brandtestad
Utförligt brandtestad

Tenmat passiva brandskyddsprodukter för brandtätning av takfot och yttervägg är utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder. Produkterna testas i de vanligt förekommande konstruktionsmaterialen, inkluderat trä, för att göra testerna så lika den verkliga tillämpningen som möjligt. Utöver brandtester har livslängds- och hållbarhetstester utförts hos tredjepartslaboratorier.

 

Testad enligt prEN 1364-6:201X och BS EN 1363-1:2012:

 

 • WarringtonFire, Testrapport-WF428669 (2020), Brandmotstånd 60 minuter.
 • WarringtonFire, Testrapport-WF406433-D issue 3 (2019), Brandmotstånd 60 minuter.

 

Tenmat Brandtester:

 

 • Testrapport-FPD0006 (2020) med metallnät fäst bakom svällbandet, in mot vinden. Brandmotstånd 60 minuter.
 • Testrapport-FPD0006 (2020) med metallnät fäst framför svällbandet, ut mot takfoten. Brandmotstånd 60 minuter.
Miljö & deponi
Miljö & deponi

Då det brandsvällande materialet levereras på rulle och enkelt skarvas med kniv, kant mot kant med nästa rulle, kan man använda hela rullens längd, oftast helt utan spill. Det brukar bara bli någon meter över från projektets sista rulle, oavsett storlek på projektet.

 

Den eventuella spillbiten deponeras som restavfall då den innehåller stenull, brandsvällande material och bindemedel. Den blå plasten som omsluter det brandsvällande materialet är gjord av polyeten (PE-plast) och kan återvinnas. Genom att separera den omslutande PE-plasten från det brandsvällande materialet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på hälsa och miljö. Nätet av aluminium kan återvinnas och sorteras som metall.

Rekommendation
Rekommendation

För att uppnå ett brandskydd med tillfredsställande funktion i takfoten är det viktigt att hela konstruktionen runt själva brandskyddet är robust och att även konstruktionen håller samma brandklass. Konstruktionen måste vara dimensionerad för att bibehålla brandmotståndet och positionen under hela brandförloppet. Tenmat Mark 2 är således en del av lösningen för att uppfylla brandmotståndet i enlighet med BBR.

 

Vi rekommenderar att du alltid konsulterar ansvarig brandkonsult eller ingenjör innan beställning och/eller montage sker. Detta för att säkerställa önskad funktion i enlighet med allmänna råden i BBR 5:535.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av brandskydd och guidar era hela vägen från inköp, till installation och underhåll.

Känn dig trygg. Vi har R-licens.

Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash@2x

Peter Ekström

Group 4005

Sofie Järvinen

jurica-koletic-7YVZYZeITc8-unsplash

Tobias Chevalier