Tenmat Mark 2, för ventilerad takfot – med direkt brandmotstånd

1,890.00 kr

Tenmat Mark 2 – Brandtätningssystem med skyddande metallnät – begränsar risken för brandspridning.

Ett nytt brandtätningssystem med överlägset bäst byggekonomi – kostar aldrig mer än 300 kr per meter! Dessutom med enkelt och snabbt montage.

I händelse av en brand förseglar svällbandet luftspalten samtidigt som sticklågor, gnistor och värme effektivt fastnar i det finmaskiga metallnätet.

Bedömd och godkänd
Tenmat Mark 2 kan i det utförande som beskrivs i tillhörande montageanvisning användas för att uppfylla avsnitt 5:535 i BBR. (Läs mer i BTU 210125).

Det brandsvällande materialet är bedömt och godkänt av Byggvarubedömningen och även bedömt av SundaHus, samt listat i Svanens Husproduktportal och därmed godkänt att använda i Svanenmärkta byggprojekt.

Svällbandet levereras på rulle (6,3m/rulle). Nätet av aluminium levereras på rulle. Pris exkl. moms.

Frågor? Ring oss! Tfn: 020-12 12 21

Slut i lager

Artikelnr: EFB-M2 Kategori:
Produktbeskrivning

Tenmat Mark 2 är ett enkelt och säkert brandtätningssystem bestående av ett massivt svällband och ett finmaskigt och hållfast aluminiumnät för skydd av luftspalter i takfot. Svällbandet är grafitbaserat och expanderar 30 gånger sin egen tjocklek vid brandpåverkan och stänger luftspalten. Svällbandet är omslutet av en blå PE-plast.

I händelse av en brand förseglar svällbandet luftspalten samtidigt som sticklågor, gnistor och värme effektivt fastnar i det finmaskiga insektsnätet av metall och förhindrar spridning av brand.

Bedömd och godkänd

Tenmat Mark 2 kan i det utförande som beskrivs i montageanvisningen användas för att uppfylla avsnitt 5:535 i BBR. För den beskrivna konstruktionen och montagesättet bedöms utförandet medföra att risken för brandspridning från fönster till vind är begränsad (Läs mer i BTU 210125)

Svällbandet är bedömt och godkänt för användning av Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Produkten är även listad i Svanens Husproduktportal och därmed godkänd att använda i Svanenmärkta byggprojekt.

Tekniska data
 • Artikelnummer: EFB-M2
 • Dimension: Svällband: 6,3m x  4 mm x 75 mm. Aluminiumnät: 150 mm x 1,3 mm x 1,1 mm
 • Brandmotstånd: 30 - 60 minuter Integritet och Isolering
 • Max höjd på luftspalt: Upp till 50 mm (46 mm fri luftspalt efter montage)
 • Expansion vid brand: Svällbandet sväller 30 ggr sin egen tjocklek (30:1)
 • Åldersbeständighet: 60 år - testat med accelererade åldringstest
 • Underhåll: kräver inget speciellt underhåll för att säkerställa funktion vid brand
 • Överlägset bäst byggekonomi - kostar aldrig över 300 kr per meter.

Utförligt brandtestad

Tenmat passiva brandskyddsprodukter för brandtätning av takfot och yttervägg är utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder. Produkterna testas i de vanligt förekommande konstruktionsmaterialen, inkluderat trä, för att göra testerna så lika den verkliga tillämpningen som möjligt. Utöver brandtester har livslängds- och hållbarhetstester utförts hos tredjepartslaboratorier.

 • Testad enligt prEN 1364-6:201X och BS EN 1363-1:2012:
   • WarringtonFire, Testrapport-WF428669 (2020), Brandmotstånd 60 minuter.
   • WarringtonFire, Testrapport-WF406433-D issue 3 (2019), Brandmotstånd 60 minuter.
 • Tenmat Brandtester:
   • Testrapport-FPD0006 (2020) med metallnät fäst bakom svällbandet, in mot vinden. Brandmotstånd 60 minuter.
   • Testrapport-FPD0006 (2020) med metallnät fäst framför svällbandet, ut mot takfoten. Brandmotstånd 60 minuter.
Miljö & deponi

Då det brandsvällande materialet levereras på rulle och enkelt skarvas med kniv, kant mot kant med nästa rulle, kan man använda hela rullens längd, oftast helt utan spill. Det brukar bara bli någon meter över från projektets sista rulle, oavsett storlek på projektet.

Den eventuella spillbiten deponeras som restavfall då den innehåller stenull, brandsvällande material och bindemedel. Den blå plasten som omsluter det brandsvällande materialet är gjord av polyeten (PE-plast) och kan återvinnas. Genom att separera den omslutande PE-plasten från det brandsvällande materialet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på hälsa och miljö. Nätet av aluminium kan återvinnas och sorteras som metall.

Rekommendation

För att uppnå ett brandskydd med tillfredsställande funktion i takfoten är det viktigt att hela konstruktionen runt själva brandskyddet är robust och att även konstruktionen håller samma brandklass. Konstruktionen måste vara dimensionerad för att bibehålla brandmotståndet och positionen under hela brandförloppet. Tenmat Mark 2 är således en del av lösningen för att uppfylla brandmotståndet i enlighet med BBR. Vi rekommenderar att du alltid konsulterar ansvarig brandkonsult eller ingenjör innan beställning och/eller montage sker. Detta för att säkerställa önskad funktion i enlighet med allmänna råden i BBR 5:535.

Då tak- och väggkonstruktioner alltid är unika saknas möjlighet att generellt erhålla certifikat med brandklass EI. Användning av enskilt klassade komponenter (provugnstestade enligt standard för EI) bör därför bedömas för varje konstruerad lösning. Bedömingar inom passivt brandskydd är mer regel än undantag och bör därför genomföras av brandansvarig innan inköp och installation.

Klicka på länkarna nedan för att ladda hem information om produkten